Sociological publications: debates and responses

KONOPÁSEK, Z. (2013): Sociologie, na které ne/záleží. [Sociology made ir/relevant]. Zdenek Konopasek's blog, January 29, 2013. Available at http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=16&b=16&i=2757

::::

KONOPÁSEK, Z. (2013): Simulakrum jako nadávka? [Simulacra as a bad name?]. Zdenek Konopasek's blog, January 29, 2013. Available at http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=16&b=16&i=2728

::::

KONOPÁSEK, Z. (2011): Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se... [The attitude has to be changed and questions asked, he says]. Zdenek Konopasek's blog, February 26, 2011. Available at http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=151&i=1871&b=151

::::

KONOPÁSEK, Z. (2008): Co prý znamená dívat se sociologicky: Povzdech na okraj jedné debaty [What it means to engage in sociological reflections? Sighing on the margin of a recent debate]. Biograf, (45): 119-135

::::

An image of sociology, as developed during the debate on prof. Ivo Budil's plagiarism, is critically discussed. The focus is on the few contributions that explicitly referred to (and called for) a sociological perspective on plagiarism. I explain misunderstandings regarding social constructivism and disinterested sociological point of view.

KONOPÁSEK, Z. (2000): O relativismu, biografickém výzkumu a pomocné ruce [On relativism, biographical research and helping hands]. Biograf (21): 91-100

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1996): Hadi, ptáci: ještě k relativismu, reflexivitě a dekonstrukci. Biograf Bulletin, (6): 11-13

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1995): Jejja Pekky "vyhnání z ráje autobiografické pravdy" [Jejja Pekka's banishment out of the paradise of the autobiographical truth]. Biograf Bulletin, (4): 41-46

::::

Discussion of the article: ROOS, J. P. (1994): The true life revisited: Autobiography and referentiality after the "posts". Auto/Biography, 3 (1-2): 1-16

KONOPÁSEK, Z. (1995): Věda, reflexivita a text (Některým sociologům... II.) [Science, reflexivity and text (For some sociologists... II.)]. Biograf Bulletin, (3): 7-19

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1995): Bída ekologického rozumu (aneb co by se mohla ekologie přiučit u sociologie) [The powerty of ecological reason (Or, what lessons might ecologists take from sociology]. Biograf Bulletin, (4): 10-19

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1994): Chudoba, transformace a sociologické výzvy: Poznámky k textu Iva Možného [Poverty, transformation and challenges for sociology: Some notes on the text by Ivo Možný]. S-Obzor, 3 (3): 32-46

::::

Reply to: MOŽNÝ, I. (1994) : Institucionalizace chudoby v čechách: výzva sociální transformaci [Institutionalization of powerty in the Czech republic: A challenge for social transformation]. S-Obzor, 3 (3): 22-31

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©