Pracoviště

1998- :::: Centrum pro teoretická studia

společné pracoviště při Universitě Karlově v Praze a Akademii věd čR

Adresa: Jilská 1, 110 00  Praha 1
(vchod z Husovy 4, 3. patro)
Tel.: (+420) 221 416 933 nebo 221 183 527
Fax: (+420) 222 220 653
E-mail: konopasek@cts.cuni.cz
Webová stránka pracoviště: http://www.cts.cuni.cz
Sekretariát: (+420) 222 220 671 (Darja Zoubková, Barbora Svatá)

Centrum pro teoretická studia (CTS) vzniklo začátkem 90. let jako malé společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd čR. CTS nemá svůj studijní program, je to ryze výzkumné pracoviště. Sdružuje badatele nejrůznějších disciplin - na CTS působili nebo působí filosofové, matematici, fyzici, biologové, historici, kognitivní vědci, lingvisté, teoretici umění či architektury, teoretiky politiky, sociologové. Členem CTS jsem se stal v roce 1998 a od té doby je to moje kmenové pracoviště. Tady jsem se naplno začal věnovat sociologii vědy a technologií.

2005-2014 :::: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno

katedra sociologie

Adresa: Joštova 10, 602 00 Brno
E-mail: konopasek@fss.muni.cz
Webová stránka pracoviště: http://fss.muni.cz
Sekretariát katedry: (+420) 549 493 750 (Soňa Enenkelová)

Brněnská katedra sociologie prý patří k nejstarším sociologickým pracovištím v Evropě. Byla založena v roce 1921. Výzkum a výuka se tu soustředí na sociální nerovnosti, chudobu a sociální exkluzi, politickou a sociální transformaci, občanskou společnost, populační studia, etnické a jiné menšiny. Katedra nabízí studium tří oborů: sociologie, sociální antropologie a gender. Členem katedry jsem se na částečný úvazek stal v roce 2005 a pravidelně jsem přednášel do roku 2014, hlavně sociologii vědy a politiky a metody kvalitativní analýzy. Počínaje podzimním semestrem 2014 už jen vedu některé doktorské práce.

1990-2005 :::: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

katedra sociologie

V roce 1990 jsem nastoupil na nově zakládaný Ústav sociálně-politických věd, který vedl Josef Alan. Ten (jako výzkumné pracoviště) nejprve spadal přímo pod rektorát univerzity, po krátké době se z něj ale stala součást Fakulty sociálních věd a nedlouho poté byl zcela zrušen. Tak jsem se stal členem katedry sociologie Institutu sociologických studií FSV UK. Věnoval jsem se tam hlavně biografické sociologii, soudobé sociologické teorii a metodologii kvalitativního výzkumu. Od září 1998, kdy jsem hlavním úvazkem přešel na Centrum pro teoretická studia, jsem na fakultě působil už jen na částečný, a kvůli pracovním i osobním neshodám stále menší úvazek. Ten jsem zcela ukončil poté, co fakulta odmítla podpořit můj projekt na doktorský program "Věda, technologie a společnost" (STS).

2000-2004 :::: Centrum pro fenomenologická bádání

Společný projekt CTS a Institutu pro filosofii a religionistiku UK

Na toto pracoviště jsem se malým úvazkem dostal díky svému zájmu o vědní studia a díky příslušnosti k CTS (kde působí skupina fenomenologicky zaměřených filosofů a kde zároveň sídlí Archiv Jana Patočky) - bral jsem svou příslušnost k CFB vlastně jako součást práce v CTS.

1989-1990 :::: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce

Pražská pobočka bratislavského ústavu, který spadal pod federální ministerstvo téhož jména

Na VÚSRP (dnes VÚPSV, stále ministerský výzkumný ústav) jsem v letech 1988-89 začal docházet kvůli pozoruhodnému cyklu seminářů o rodině, jež tam pořádali Josef Alan a Jiří Kabele. Když jsem pak utekl z Ústavu pro sociální lékařství, s jistým zdráháním se mne tam ujali. Pracoval jsem tam na reformách sociálního zabezpečení, rodinné politiky a studoval jsem otázky sociálního státu. Byl jsem tam krátce, ale bylo to klíčové období - byli tam tehdy dobří sociologové, výborní šéfové a příjemní kolegové. Když odtamtud v roce 1990 Josef Alan odcházel, aby založil výzkumný ústav na univerzitě, nabídl mi, abych šel s ním.

1987-1989 :::: Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví

Odborný ústav aplikovaného výzkumu

Po několika měsících práce ve výkupu lahví, kde jsem se začal živit hned po škole, moje první odborné působiště. Podílel jsem se tu na longitudinálním výzkumu zdravotního stavu dětí, a to ve vztahu k rodinným a sociálním podmínkám.

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

Nic ve výhledu...
Více viz Naživo...

Poslední publikace/nahrávky

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23

Původní odborný článek

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi. Praha: ÚSTR/NLN. Str. 81-101

kapitola v knize

KONOPÁSEK, Z. (2017): Rozpaky nad inovacemi: ATLAS.ti, verze osmá. Biograf, 65-66: 103-115

Recenze
Více viz Publikace...

Poslední záznamy z blogu:

22. 7. 2017 -

K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR jsme začátkem roku 2017 začali probírat pojem antropocénu. Tímto slovem se nejčastěji vyjadřuje, že žijeme v epoše, ve které se člověk stal zásadní a hlavní silou, která formuje podobu planety. Antropocén je tedy název pro novou geologickou éru Země. V tomto textu se přimlouvám za složitější a širší chápání antropocénu – takové, které by otevíralo prostor pro mezioborovou diskusi. Jde o pracovní text, náčrt: připomínky a komentáře vítány. Pokud byste náhodou chtěli citovat, ujistěte se, že se mezitím neobjevila definitivní, oficiálně publikovaná verze.

[celý text]
24. 3. 2013 -

Sociologie, na které ne/záleží

Vracím se k sociologicky dutému politickému transparentu na Fakultě sociálních studií v Brně a k širším souvislostem toho případu.

[celý text]
29. 1. 2013 -

Simulakrum jako nadávka?

Bělohradskému se opět podařilo vyprovokovat mne k sepsání malého sociologického komentáře - víc o sociologii než o samotných presidentských volbách

[celý text]
24. 7. 2012 -

Nová verze Atlas.ti je venku, napsal jsem recenzi

Má cenu upgradovat na sedmou verzi tohoto programu pro kvalitativní analýzu http://www.atlasti.com? - recenze vyjde v časopise Biograf

[celý text]
22. 11. 2011 -

Vyhlídka na březen

Na adrese http://www.atlasti.com/v7preview.html se objevily informace o tom, co lze snad prý během března čekat v nové, sedmé verzi mého oblíbeného analytického programu

[celý text]
26. 2. 2011 -

Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se...

Tak to říkal Václav Bělohradský v Otázkách Václava Moravce (1. 2. 2011) a já se ošíval.

[celý text]
3. 11. 2010 -

Co znamená "sociální konstrukce"?

Dnes mám v rámci oslav 20-letého výročí oslav Centra pro teoretická studia, stejně jako další kolegové, krátce promluvit na libovolné téma ze svého oboru. Rozhodl jsem se v této mini-přednášce shrnout několik vysvětlení k pojmu, který dnes dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel. Tady je ta řeč písemně.

[celý text]
26. 5. 2010 -

Obhajoba volební neúčasti

Letos asi volit půjdu, ale neustálé kecy o tom, že by účast u voleb měla být povinná, mne vedou k oprášení článku z roku 2002.

[celý text]
21. 11. 2009 -

Co by nás prý na vědě nemělo šokovat...

Na okraj jednoho rodícího se "vědeckého skandálu": věda o klimatu přistižená v nedbalkách

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©