Staying abroad

2001 (IV-V) ::::

Mellon Research Post-Fellowship

"Continuation" research stay at the Maison des Sciences de l'Homme in Paris, France

1993 (IX-XI) ::::

Mellon Research Fellowship

Research stay at the Maison des Sciences de l'Homme in Paris, France

1991 (V.) ::::

Social Security in Europe

Erasmus/Tempus programme, Roskilde University, Denmark

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

9. 9. 2024 -

Zdeněk Konopásek: Angažovaná nezaujatost? Věda a politika v antropocénu [Committed disinterestedness? Science and politics in Anthropocene]

Presentation for the Summer school "Anthropocene: Contemporary world in a transdisciplinary perspective" organised by CTS in September 2024, Prague

See Events for more...

Latest publications/recordings

KONOPÁSEK, Z. & ŘÍHA, C. (2024): Letáčky [Leaflets]. In: E. Fulínová & A. Kvíčalová, ed: Antropocennosti: Malý průvodce světem antropocénu [Matters of Anthropocene: A small guide to the world of Anthropocene]. Praha: Academia. Pp. 73-83

book chapter

KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI [aTrain, transcribing recorded speech to text with the help of AI]. Biograf, (77), Available at http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109

Review

PRACH, J. / KONOPÁSEK, Z. / ŘÍHA, C. (2023): Jak stavět v krajině: Návrh webové aplikace na podporu usměrňování stavební činnosti v CHKO [Constructing in landscape: Proposal of a web application to support the regulation of construction activities in the PLA]. Ochrana přírody, 78 (6): 26-29. Available at (in Czech): https://www.casopis.ochranaprirody.cz/

Article
See Publications for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©