Sociální politika: všechny publikace

2 3  » 

KONOPÁSEK, Z. (2011): Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se... Blog Zdeňka Konopáska, 26. 2. 2011. Dostupné na adrese http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=151&i=1871&b=151

::::

Tak to říkal Václav Bělohradský o sociální reformě v Otázkách Václava Moravce (1. 2. 2011) a já se ošíval.

KONOPÁSEK, Z. (1998): Estetika sociálního státu: O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení. Praha: G plus G. 341 s.

::::

The book challenges the usual views of the welfare state which seek to explain its current difficulties in terms of economics, politics or ethics. Instead, it prefers the perspective which I call "welfare state aesthetics". By this term I mean a study of welfare institutions as a kinds of texts representing social phenomena that are to be coped with. These texts should be studied relatively independently of their authors' convictions or wishes as well as of social scientists' objective knowledge of the phenomena. The title term "aesthetics" indicates that it is presumed that realism of these institutional texts is based on artful illusion-making and on processes of translation from one text to another rather than on the mimetic mirroring of "real life". In the book, I use such a perspective for an analysis of social security benefit schemes. Benefit formula are seen and analyzed as texts that representing, in some way, the reality of "income insufficiency". It is argued that in the postmodern era, the universalism of these texts increasingly undermines their realism and vice versa. The tension between universalism and realism is at the core of what I mean by the term crisis of representation in social security. The representation crisis, of course, affects a wide range of social texts ranging from biographical constructions of identity to scientific constructions of truth. Thus, some aspects of the welfare state crisis may be understood against precisely this wider context.

KONOPÁSEK, Z. (1996): Rodinná politika (Slovníkové heslo). In: Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum

::::

KONOPÁSEK, Z. (1995): Bezva finta, která by se nemusela vyplatit. Lidové noviny, 5. dubna 1995, 8 (81/VIII)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1995): Zaměstnavatelé a zaměstnanci na poli sociální práce. Podkladová studie k řešení problému minimálních standardů pro zaměstnávání sociálních pracovníků. Praha (Program PHARE, GTAF II/WP2/4A)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1995): Dvě adresy a tři pilíře sociálního zabezpečení. In: P. Mareš, ed.: O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova univerzita. s. 27-38

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1994): Welfare mix on the way to welfare universalism: Socialist and non-socialist institutional regimes. In: O. Czúcz, ed.: Social protection for countries in transition from planned to market economy. Szeged: JATE Press. Str. 151-167

::::

KONOPÁSEK, Z. (1994): Chudoba, transformace a sociologické výzvy: Poznámky k textu Iva Možného. S-Obzor, 3 (3): 32-46

::::

Reakce na článek: MOŽNÝ, I. (1994) : Institucionalizace chudoby v čechách: výzva sociální transformaci. S-Obzor, 3 (3): 22-31

KONOPÁSEK, Z. (1993): Dětství jako sociální jev (Zpráva ze služební cesty I.). S-Obzor, 2 (2): 58-62

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Sociální zabezpečení (Zpráva ze služební cesty II.). S-Obzor, 2 (2): 63-69

::::

 

2 3  » 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

Nic ve výhledu...
Více viz Naživo...

Poslední záznamy z blogu:

22. 7. 2017 -

K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR jsme začátkem roku 2017 začali probírat pojem antropocénu. Tímto slovem se nejčastěji vyjadřuje, že žijeme v epoše, ve které se člověk stal zásadní a hlavní silou, která formuje podobu planety. Antropocén je tedy název pro novou geologickou éru Země. V tomto textu se přimlouvám za složitější a širší chápání antropocénu – takové, které by otevíralo prostor pro mezioborovou diskusi. Jde o pracovní text, náčrt: připomínky a komentáře vítány. Pokud byste náhodou chtěli citovat, ujistěte se, že se mezitím neobjevila definitivní, oficiálně publikovaná verze.

[celý text]
24. 3. 2013 -

Sociologie, na které ne/záleží

Vracím se k sociologicky dutému politickému transparentu na Fakultě sociálních studií v Brně a k širším souvislostem toho případu.

[celý text]
29. 1. 2013 -

Simulakrum jako nadávka?

Bělohradskému se opět podařilo vyprovokovat mne k sepsání malého sociologického komentáře - víc o sociologii než o samotných presidentských volbách

[celý text]
24. 7. 2012 -

Nová verze Atlas.ti je venku, napsal jsem recenzi

Má cenu upgradovat na sedmou verzi tohoto programu pro kvalitativní analýzu http://www.atlasti.com? - recenze vyjde v časopise Biograf

[celý text]
22. 11. 2011 -

Vyhlídka na březen

Na adrese http://www.atlasti.com/v7preview.html se objevily informace o tom, co lze snad prý během března čekat v nové, sedmé verzi mého oblíbeného analytického programu

[celý text]
26. 2. 2011 -

Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se...

Tak to říkal Václav Bělohradský v Otázkách Václava Moravce (1. 2. 2011) a já se ošíval.

[celý text]
3. 11. 2010 -

Co znamená "sociální konstrukce"?

Dnes mám v rámci oslav 20-letého výročí oslav Centra pro teoretická studia, stejně jako další kolegové, krátce promluvit na libovolné téma ze svého oboru. Rozhodl jsem se v této mini-přednášce shrnout několik vysvětlení k pojmu, který dnes dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel. Tady je ta řeč písemně.

[celý text]
26. 5. 2010 -

Obhajoba volební neúčasti

Letos asi volit půjdu, ale neustálé kecy o tom, že by účast u voleb měla být povinná, mne vedou k oprášení článku z roku 2002.

[celý text]
21. 11. 2009 -

Co by nás prý na vědě nemělo šokovat...

Na okraj jednoho rodícího se "vědeckého skandálu": věda o klimatu přistižená v nedbalkách

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©