Social policy: other types

KONOPÁSEK, Z. (1996): Rodinná politika (Slovníkové heslo) [Family policy (Dictionary entry]. In: Velký sociologický slovník [Big sociological dictionary]. Praha: Karolinum

::::

KONOPÁSEK, Z. (1995): Zaměstnavatelé a zaměstnanci na poli sociální práce [Employers and employees in social work]. A background study for the project on minimum standards in social work employment policy. Praha (PHARE, GTAF II/WP2/4A)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1993): Dětství jako sociální jev (Zpráva ze služební cesty I.) [Childhood as a social phenomenon (A travel report I.)]. S-Obzor, 2 (2): 58-62

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Sociální zabezpečení (Zpráva ze služební cesty II.) [On social security (A travel report II.)]. S-Obzor, 2 (2): 63-69

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Evropská konference “From European societies to European society: The national welfare states and European integration”, St. Martin, Německo 1992 (Zpráva ze služební cesty III) [The European conference "From European societies to European society: The national welfare states and European integration", St. Martin, Germany 1992 - A travel report III.]. S-Obzor, 2 (3): 64-75

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): O institucích a lidech: Poetika welfare state [On institutions and people: A welfare state poetics]. Praha: ÚSPV FSV UK. 95 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. et al. (1992): Universální dávkový systém rodinné politiky: Dávky bezprostředně vázané na dětství a rodičovství [Universalistic social security benefits as part of a family policy: Benefits related to childhood and parenthood]. Praha: VÚPSV. 132 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1992): Institutionalizing welfare: Two ways to universality. Praha: ÚSPV FSV UK. 37 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. / KONOPÁSKOVÁ, H. (1992): Minimum standards in social work: Education, qualification, employment. An introductory paper for the international meeting, Praha-Zlenice, November 1992 (manuscript)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Welfare state v Evropě 90. let a československá "sociální reforma" [Welfare state in Europe in the 1990s and the "social reform" in Czechoslovakia]. Zpráva. Praha: VÚPSV. 32 p.

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Chudoba a sociální příjmy [Poverty and social security benefits]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 80 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Criteria of situations indicating social incomes: Standard of society or standard of individual life course? In: Social security, its development and perspectives, Prague, November 19-22, 1990 - Proceedings. Praha: UK. pp. 149-161

::::

KONOPÁSEK, Z. / TUTTEROVÁ, J. (1990): Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy [Social policy, social assistance, and social incomes]. Praha: VÚSRP. 163 p.

::::

 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

18. 8. 2020 -

"Bad things" and the politics of being critical - cancelled

Paper intended for the EASST+4S conference, Prague, August 18-21, 2020; after the organizers announced that the conference would take place in a virtual, corona-virus-free space, i.e. completely online, I cancelled my participation

See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©