Auto/biografie: všechny publikace

2 3 4  » 

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi. Praha: ÚSTR/NLN. Str. 81-101

::::

KONOPÁSEK, Z. / KAREL, R. (2016): Kudy vedla cesta ke zcela osobitému pojetí vaší hudby? (rozhovor Romana Karla se Zdeňkem Konopáskem). In: Quod bene notandum - Liber secundus. Bruntál: J7K5/JeseKápě. Str. 125-126

::::
Rozhovor ke kapele Noční pták a k jejímu vystoupení v SVČ Rýmařov při výroční výstavě Volného sdružení Octopus, dne 6. srpna 2016.

KONOPÁSEK, Z. (2007): The language metaphor in sociology - two different trajectories. In: A. Wittwer, E. Kut, V. Pliska & G. Folkers, eds.: Approaching scientific knowledge: Metaphors and models. Zurich: Collegium Helveticum. Str. 35-42

::::

Metafora jazyka patří mezi vlivné metafory v sociologii. Podle Browna jde vlastně o klíčovou metaforu (root metaphor), protože ji používáme jako zcela běžné, často ani nevyslovené obecné zarámování toho, jak si představujeme sociální struktury a procesy, jak je pozorujeme a studujeme. Pro řadu sociologů nejsou sociální jevy jako jazyk, ale vlastně jsou jazykem. Chápat skutečnost jako jazyk či jazykové projevy však může znamenat velmi různé věci; a různé pojetí jazykové metafory se také promítá velmi různým, často rozporným způsobem do sociologické teorie a metodologie. Pro někoho vede metafora jazyka nevyhnutně k významné a politováníhodné redukci: jako sociologicky podstatná se pak přijímá pouze malá část skutečnosti, vlastně jen texty a jazykové promluvy, zatímco zbytek je ponechán stranou. Jiní sociologové berou za svou metaforu jazyka poněkud jinak, vlastně protikladně. Uplatňují to, co o povaze a fungování jazyka víme, na v zásadě kterýkoli prvek tzv. mimo-jazykové skutečnosti. Realita tak není redukována na texty, ale učíme se (nejrůznější) realitě rozumět jako něčemu jazykovému, textuálnímu. V tomto textu tyto dva protichůdné přístupy načrtávám a vysvětluji, abych předvedl jak různý význam může ve vědeckém používání (dokonce v rámci jediné disciplíny) zdánlivě tatáž metafora.

KONOPÁSEK, Z. / KUSÁ, Z. (2006): Political screenings as trials of strength: Making the communist power/lessness real. Human Studies, 29 (3): 341-362

::::

In this paper we discuss the problem of communist power in so called totalitarian regimes. Inspired by strategies of explanation in contemporary science studies and by the ethnomethodological conception of social order, we suggest that the power of communists is not to be taken as an unproblematic source of explanation; rather, we take this power as something that is itself in need of being explained. We study personal narratives on political screenings that took place in Czechoslovakia in 1970 and analyze how the power of communists obtained its strength from ordinary and “unremarkable” interactions between participants. The screenings are interpreted, in the terms of Bruno Latour, as “trials of strength.” We show that it was crucial for all the participants that associations, translations or mobilizations involved in making the regime real, remained partial and multiple, and not exclusive and “total” as is often assumed within dominant discourses on totalitarianism.

KONOPÁSEK, Z. / KUSÁ, Z. (2000): Re-use of life stories in an ethnomethodological research. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1 (3): 42 odst, čl. 24. Dostupné na adrese http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0003248

::::

In the Czech Republic and Slovakia, the age of life history archives with a wider access for the social scientists is only coming. However, secondary analysis of qualitative data is not limited to documents that are stored in public archives. It happens quite often that researchers make use of an interview transcript, or a part of it, which has originally been gathered for a different occasion. Thus, they use these data for studying new topics that are sometimes far from the original research questions and objectives. In this paper we discuss some methodological problems arising from such practice. We show that, on one hand, the ethnomethodological perspective is especially demanding on the quality and the pinpoint accuracy of transcripts and the descriptions of the interviews by which the narratives were elicited (field memos). On the other hand, however, the ethnomethodological perspective orients scholars to formulate their research objectives according to what the data itself offers. The methodological problems related to the re-use of data can hardly be resolved in advance and on a general level.

KONOPÁSEK, Z. / ANDREWS, M. (2000): A cautious ethnography of socialism: Autobiographical narrative in the Czech Republic. In: M. Andrews, S. D. Sclater, C. Squire & A. Treacher, eds.: Lines of narrative: Psychosocial perspectives. London & New York: Routledge. Str. 92-103 ::::

 

KONOPÁSEK, Z. (2000): O relativismu, biografickém výzkumu a pomocné ruce. Biograf (21): 91-100

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (2000): Reflexive autobiographies: Interpreting the East - understanding the West. In: Z. Konopásek, ed.: Our lives as database: Doing a sociology of ourselves - Czech social transitions in autobiographical research dialogues. Praha: Karolinum. Str. 281-298

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (2000): Grandma sociology (reconsidered). In: Z. Konopásek, ed.: Our lives as database: Doing a sociology of ourselves - Czech social transitions in autobiographical research dialogues. Praha: Karolinum. Str. 137-172

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (2000): What is SAMISEBE? In: Z. Konopásek, ed.: Our lives as database: Doing a sociology of ourselves - Czech social transitions in autobiographical research dialogues. Praha: Karolinum. Str. 29-56

::::

 

2 3 4  » 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

Nic ve výhledu...
Více viz Naživo...

Poslední záznamy z blogu:

22. 7. 2017 -

K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR jsme začátkem roku 2017 začali probírat pojem antropocénu. Tímto slovem se nejčastěji vyjadřuje, že žijeme v epoše, ve které se člověk stal zásadní a hlavní silou, která formuje podobu planety. Antropocén je tedy název pro novou geologickou éru Země. V tomto textu se přimlouvám za složitější a širší chápání antropocénu – takové, které by otevíralo prostor pro mezioborovou diskusi. Jde o pracovní text, náčrt: připomínky a komentáře vítány. Pokud byste náhodou chtěli citovat, ujistěte se, že se mezitím neobjevila definitivní, oficiálně publikovaná verze.

[celý text]
24. 3. 2013 -

Sociologie, na které ne/záleží

Vracím se k sociologicky dutému politickému transparentu na Fakultě sociálních studií v Brně a k širším souvislostem toho případu.

[celý text]
29. 1. 2013 -

Simulakrum jako nadávka?

Bělohradskému se opět podařilo vyprovokovat mne k sepsání malého sociologického komentáře - víc o sociologii než o samotných presidentských volbách

[celý text]
24. 7. 2012 -

Nová verze Atlas.ti je venku, napsal jsem recenzi

Má cenu upgradovat na sedmou verzi tohoto programu pro kvalitativní analýzu http://www.atlasti.com? - recenze vyjde v časopise Biograf

[celý text]
22. 11. 2011 -

Vyhlídka na březen

Na adrese http://www.atlasti.com/v7preview.html se objevily informace o tom, co lze snad prý během března čekat v nové, sedmé verzi mého oblíbeného analytického programu

[celý text]
26. 2. 2011 -

Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se...

Tak to říkal Václav Bělohradský v Otázkách Václava Moravce (1. 2. 2011) a já se ošíval.

[celý text]
3. 11. 2010 -

Co znamená "sociální konstrukce"?

Dnes mám v rámci oslav 20-letého výročí oslav Centra pro teoretická studia, stejně jako další kolegové, krátce promluvit na libovolné téma ze svého oboru. Rozhodl jsem se v této mini-přednášce shrnout několik vysvětlení k pojmu, který dnes dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel. Tady je ta řeč písemně.

[celý text]
26. 5. 2010 -

Obhajoba volební neúčasti

Letos asi volit půjdu, ale neustálé kecy o tom, že by účast u voleb měla být povinná, mne vedou k oprášení článku z roku 2002.

[celý text]
21. 11. 2009 -

Co by nás prý na vědě nemělo šokovat...

Na okraj jednoho rodícího se "vědeckého skandálu": věda o klimatu přistižená v nedbalkách

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©