Auto/biography: other types

KONOPÁSEK, Z. / KAREL, R. (2016): Kudy vedla cesta ke zcela osobitému pojetí vaší hudby? (rozhovor Romana Karla se Zdeňkem Konopáskem) [What was your journey to the completely specific nature of your music? (An interview of Roman Karel with Zdeněk Konopásek]. In: Quod bene notandum - Liber secundus. Bruntál: J7K5/JeseKápě. Pp. 125-126

::::
Interview on the band Noční pták [Nightbird] at the occasion of its live performance in Rýmařov, during the annual exhibition of the Octopus Association, August 6 2016.

KONOPÁSEK, Z. (1996): Biografická sociologie (slovníkové heslo) [Biographical sociology (Dictionary entry]. In: Velký sociologický slovník [Big sociological dictionary]. Praha: Karolinum

::::

KONOPÁSEK, Z. (1994): Auto/biografie a sociologie: Druhá verze [Auto/biography and sociology: The second version]. Praha: ISS FSV UK. 90 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Sociologie babičkou: několik poznámek k SAMISEBE [Grandma Sociology: Some thoughts on the SAMISEBE project]. Sociologické aktuality, 6: 4-6

::::

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©