Auto/biography: web sites of interest

Biograf
Czech and Slovak journal for qualitative research in the social sciences
http://www.biograf.org (last visited 1. 12. 2007)

Czech and Slovak peer-reviewed journal for qualitative research in the social sciences, appearing tri-annually in both paper and online versions. Established in 1994 (originally as Biograf Bulletin), currently published by the civil association Casopis Biograf [The Biograf Journal]. In Biograf, you will find original and translated articles, book reviews, critical exchanges, reports, etc. ISSN 1211-5770.

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Latest publications/recordings

KONOPÁSEK, Z. (????): Antropocén: Více než jeden, méně než dva [Anthropocene: More than one, less than many]. In: P. Pokorný & D. Storch, eds: Antropocén. (edited book in preparation)

book chapter

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23

Scientific paper

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci [Discussion on interdisciplinary approaches toward normalization]. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi [Forms of Czech-Slovak normalization: History debated]. Praha: ÚSTR/NLN. Pp. 81-101

book chapter
See Publications for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©