Blog: sociology

2  » 
14. 8. 2022
22. 12. 2020
22. 7. 2017
24. 3. 2013
29. 1. 2013
24. 7. 2012
22. 11. 2011
26. 2. 2011
3. 11. 2010
26. 5. 2010
2  » 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

9. 9. 2024 -

Zdeněk Konopásek: Angažovaná nezaujatost? Věda a politika v antropocénu [Committed disinterestedness? Science and politics in Anthropocene]

Presentation for the Summer school "Anthropocene: Contemporary world in a transdisciplinary perspective" organised by CTS in September 2024, Prague

See Events for more...

Latest publications/recordings

KONOPÁSEK, Z. & ŘÍHA, C. (2024): Letáčky [Leaflets]. In: E. Fulínová & A. Kvíčalová, ed: Antropocennosti: Malý průvodce světem antropocénu [Matters of Anthropocene: A small guide to the world of Anthropocene]. Praha: Academia. Pp. 73-83

book chapter

KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI [aTrain, transcribing recorded speech to text with the help of AI]. Biograf, (77), Available at http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109

Review

PRACH, J. / KONOPÁSEK, Z. / ŘÍHA, C. (2023): Jak stavět v krajině: Návrh webové aplikace na podporu usměrňování stavební činnosti v CHKO [Constructing in landscape: Proposal of a web application to support the regulation of construction activities in the PLA]. Ochrana přírody, 78 (6): 26-29. Available at (in Czech): https://www.casopis.ochranaprirody.cz/

Article
See Publications for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©