Social policy: all publications

|«- «  1 2 3 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Trendy sociální politiky: Od populační politiky - a jiných formálně příbuzných politik - k politice “rodinné” [Current trends in social policy: From the population policy to a family policy]. Sociologický časopis, 27 (2): 144-157

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Chudoba a sociální příjmy [Poverty and social security benefits]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 80 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Criteria of situations indicating social incomes: Standard of society or standard of individual life course? In: Social security, its development and perspectives, Prague, November 19-22, 1990 - Proceedings. Praha: UK. pp. 149-161

::::

KONOPÁSEK, Z. (1990): Od paternalismu k participaci [From paternalism to participation]. In: Dítě a stát. Praha: VÚSRP. Pp. 48-62

::::

 

KONOPÁSEK, Z. / TUTTEROVÁ, J. (1990): Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy [Social policy, social assistance, and social incomes]. Praha: VÚSRP. 163 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1990): Dávka "S" ? [The best solution for single-parent families?]  Tvorba (40): 14

::::

KONOPÁSEK, Z. (1990): Negativní důsledky budeme plně kompenzovat [All the negative social consequences will be compensated... really?]. Tvorba (28): 3

::::

HAVRDOVÁ, Z. / KONOPÁSEK, Z. (1989): Náměty ke snižování psychosociálního ohrožení zdravého vývoje dětí [How to reduce psycho-social risks for healthy development of children]. Sociální politika, 15 (6): 3-8

::::
|«- «  1 2 3 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

18. 8. 2020 -

"Bad things" and the politics of being critical - cancelled

Paper intended for the EASST+4S conference, Prague, August 18-21, 2020; after the organizers announced that the conference would take place in a virtual, corona-virus-free space, i.e. completely online, I cancelled my participation

See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©