Výzkumné a jiné odborné projekty

|«- «  1 2 
2001-2004 ::::

Rozbor postupů veřejné vykazatelnosti v současných evropských společnostech

Mezinárodní výzkumný projekt podpořený v rámci 5. rámcového programu Evroposké komise.

Tento výzkum se zaměřil na to, co to vlastně obnáší "skládat účty" veřejnosti ve věku všudypřítomných vědeckých expertíz a rozsáhlých sociotechnických systémů. Jak je možné legitimní a účinné politické rozhodování v případech jako geneticky modifikované potraviny, spory o regionální dopravní politiku nebo místní odpadové hospodářství. Národní týmy z Anglie, Dánska, Lotyšska, Německa, Portugalska, Francie a české republiky uskutečnily po třech případových studiích, které měly přispět k porozumění nejednoznačným souvislostem "veřejné vykazatelnosti" v dnešní době, a to v místním kontextu i v kontextu sjednocující se Evropy. Projekt vedl Simon Joss z Centra pro výzkum demokracie na Westminster University v Londýně. českou účast institucionálně zaštítilo Centrum pro teoretická studia při AV čR / UK - národní tým pracoval ve složení: Zdeněk Konopásek (vedoucí národního týmu); Tereza Stöckelová, Tereza Vajdová, Lenka Zamykalová; v letech 2001-2 též Zuzana Kusá

1998-2000 ::::

Jak se stal socialismus reálným? Actor-network teorie státního socialismu

Individuální výzkumný projekt prováděný s podporou Open Society Fund, Research Support Scheme (123/1998).

V tomto sociologickém výzkumu jsem se zabýval sociálními zdroji trvanlivosti komunistického režimu v československu. Výzkum byl založen na kombinování biografického přístupu s tzv. actor-network theory (teorií sítí-aktérů), tedy s přístupem, který byl původně vyvinut na poli soudobé sociologie vědy a technologií (viz Michel Callon, Bruno Latour, John Law a další). Inspirován teorií sítí-aktérů, chtěl jsem s komunismem a s komunistickou mocí zacházet stejně, jako zacházejí někteří sociologové s vědou a pravdou. Nešlo mi o to, abych poukazy na moc komunistů vysvětloval poměry za reálného socialismu; naopak, studiem poměrů za reálného socialismu jsem se pokoušel vysvětlovat moc komunistů. Na rozdíl od Iva Možného jsem se vlastně neptal "Proč tak snadno?", ale spíš: "Proč tak pozdě?"

1993-1997 ::::

Estetika welfare state: O krizi reprezentace v sociálním zabezpečení

Můj doktorský (PhD) sociologický projekt.

Práce byla původně do značné míry založena na výzkumu sociální politiky a na koncepčních materiálech k reformě sociálního zabezpečení. Postupem času se v ní začaly stále silněji prosazovat i další momenty a výzkumná témata – problém post/modernity, analýza institucí a institucionalizace, sociologie vědy a technologií a tzv. krize reprezentace. Doktorandskému výzkumu jsem věnoval tříměsíční pobyt na Maison des Sciences de’l Homme v Paříži, v roce 1993. Doktorandskou práci jsem po obhájení revidoval a dopracoval do podoby monografie: Estetika welfare state: o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení (Praha: GplusG 1998). Analytiky sociální politiky by kniha mohla zaujmout netradičně pojatou analýzou fenoménu "welfare mix", diskusí základních sociálně-politických režimů, a snad i zevrubnou – a v našich poměrech dosud ojedinělou – analýzou tzv. demograntů a tzv. basic income (základního příjmu). Teoretické sociology by mohla zajímat textualistická východiska a radikální konstruktivismus zvolené perspektivy; nebo analýza podvojného procesu pozdně-moderní universalizace/individualizace.

1995-1996 ::::

Podpora Koordinační rady pro minimální standardy v sociální práci

PHARE projekt (GTAF II/WP2/4A), zaštiťovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

V rámci tohoto projektu měla vzniknout rada pro minimální standardy v oblasti sociální práce. V rámci projektu jsem provedl malý výzkum a zpracoval expertízu o zaměstnavatelích a zaměstnancích na poli sociální práce.

1992-1996 ::::

SAMISEBE: Kolektivní sociologické autobiografie

Skupinový autobiografický sociální výzkum s účastí Josefa Alana, Miroslava Dismana (od roku 1993), Karla Holého, Jiřího Kabeleho (do roku 1995), Jaroslava Kapra, Evy Stehlíkové, Olgy Šmídové.

Projekt, který jsem vedl, byl inspirován přípravou velkého multidisciplinárního výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti v letech 1991-2, ale od samého začátku fungoval samostatně, jako originální výzkumný podnik. V jeho rámci sepisovala hrstka českých sociologů (na pokračování a v dohodnutém interaktivním režimu) vlastní životopisná vyprávění. členové týmu si vyprávění navzájem vyměòovali a společně diskutovali. Každý však zpracovával nějaké vlastní téma. Leitmotivem všech výzkumných zaměření byly různé stránky obyčejného života za státního socialismu a poté. Sám jsem se v rámci tohoto projektu věnoval hlavně metodologii a teorii tzv. reflexivní autobiografie a sociologii státního socialismu. Na konci roku 1992 jsem spolu s kolegy zorganizoval k tomuto projektu mezinárodní workshop. Účastnili se ho lidé ze Slovenska, USA, Finska, Velké Británie, Maïarska. Na základě výzkumu SAMISEBE jsem jako editor připravil dvě různé verze knihy (anglickou a českou) – Our lives as database (Praha: Karolinum, 2000) / Otevřená minulost (Praha: Karolinum, 1999).

|«- «  1 2 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

Nic ve výhledu...
Více viz Naživo...

Poslední publikace/nahrávky

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23

Původní odborný článek

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi. Praha: ÚSTR/NLN. Str. 81-101

kapitola v knize

KONOPÁSEK, Z. (2017): Rozpaky nad inovacemi: ATLAS.ti, verze osmá. Biograf, 65-66: 103-115

Recenze
Více viz Publikace...

Poslední záznamy z blogu:

22. 7. 2017 -

K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR jsme začátkem roku 2017 začali probírat pojem antropocénu. Tímto slovem se nejčastěji vyjadřuje, že žijeme v epoše, ve které se člověk stal zásadní a hlavní silou, která formuje podobu planety. Antropocén je tedy název pro novou geologickou éru Země. V tomto textu se přimlouvám za složitější a širší chápání antropocénu – takové, které by otevíralo prostor pro mezioborovou diskusi. Jde o pracovní text, náčrt: připomínky a komentáře vítány. Pokud byste náhodou chtěli citovat, ujistěte se, že se mezitím neobjevila definitivní, oficiálně publikovaná verze.

[celý text]
24. 3. 2013 -

Sociologie, na které ne/záleží

Vracím se k sociologicky dutému politickému transparentu na Fakultě sociálních studií v Brně a k širším souvislostem toho případu.

[celý text]
29. 1. 2013 -

Simulakrum jako nadávka?

Bělohradskému se opět podařilo vyprovokovat mne k sepsání malého sociologického komentáře - víc o sociologii než o samotných presidentských volbách

[celý text]
24. 7. 2012 -

Nová verze Atlas.ti je venku, napsal jsem recenzi

Má cenu upgradovat na sedmou verzi tohoto programu pro kvalitativní analýzu http://www.atlasti.com? - recenze vyjde v časopise Biograf

[celý text]
22. 11. 2011 -

Vyhlídka na březen

Na adrese http://www.atlasti.com/v7preview.html se objevily informace o tom, co lze snad prý během března čekat v nové, sedmé verzi mého oblíbeného analytického programu

[celý text]
26. 2. 2011 -

Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se...

Tak to říkal Václav Bělohradský v Otázkách Václava Moravce (1. 2. 2011) a já se ošíval.

[celý text]
3. 11. 2010 -

Co znamená "sociální konstrukce"?

Dnes mám v rámci oslav 20-letého výročí oslav Centra pro teoretická studia, stejně jako další kolegové, krátce promluvit na libovolné téma ze svého oboru. Rozhodl jsem se v této mini-přednášce shrnout několik vysvětlení k pojmu, který dnes dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel. Tady je ta řeč písemně.

[celý text]
26. 5. 2010 -

Obhajoba volební neúčasti

Letos asi volit půjdu, ale neustálé kecy o tom, že by účast u voleb měla být povinná, mne vedou k oprášení článku z roku 2002.

[celý text]
21. 11. 2009 -

Co by nás prý na vědě nemělo šokovat...

Na okraj jednoho rodícího se "vědeckého skandálu": věda o klimatu přistižená v nedbalkách

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©