Other topics: all publications

|«- … «  1 2 3 4 5 6 

KONOPÁSEK, Z. (1992): Zavaleni transformací: Poznámka ke sjezdu českých sociologů [Pushed down by the transformation: Comments on the meeting of Czech sociologists]. Sociologické aktuality, 3 (10)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Rodina a výzkum sociální struktury [Family and research on the social structure]. In: J. Alan & P. Machonin and others: Jak se rodí sociologický výzkum: K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. Praha: Universita Karlova. pp. 166-171

::::

KONOPÁSEK, Z. (1987): Motivy postižení v poválečném světovém románu: motivy postižení a předstírání v dílech K. Abeho, M. Frische a G. Grasse [Writing on Handicaps in Post-War Novels: Handicap and Its Simulation in the Work of Kóbó Abe, Max Frisch and Günter Grass. Diploma Thesis]. Praha: Karlova universita

::::
|«- … «  1 2 3 4 5 6 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©