Other topics: book reviews

KONOPÁSEK, Z. (1995): Sociologovy hrátky s (ne)modernitou: “Omyly” a selhání Jana Kellera [A sociologist's playing with (non)modernity: "Mistakes" and failures of Jan Keller]. S-Obzor, 4 (4): 76-89

::::

Recenze knihy: KELLER, J. (1995): Dvanáct omylů sociologie [Twelve mistakes of sociology]. Praha: Sociologické nakladatelství

KONOPÁSEK, Z. (1993): Další tvář meta-sociologie, aneb k sociologickým konstrukcím reality [Another face of meta-sociology, or: towards sociological constructions of reality]. Sociológia, 25 (6): 615-621

::::

A review of ATKINSON, P. (1990): The ethnographic imagination: Textual constructions of reality. London: Routledge

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©