Other topics: other types

KONOPÁSEK, Z. (2022): Konopásek kontra Latour: Barša má vidiny pistolníků a z vlastních kvérů se mu ještě kouří [Konopásek versus Latour: Barša has visions of gunslingers and his own guns are still smoking]. Zdeněk Konopásek's Blog, 14. 8. 2022. Available at http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=16&b=16&i=4368

::::

DRÁPAL, V. / KONOPÁSEK, Z. (2021): Zdeněk Konopásek Doktor Konopný (an interview of Vladimír Drápal with Zdeněk Konopásek). Magazín UNI, 12/2021. Available at: https://www.magazinuni.cz/hudba/zdenek-konopasek-doktor-konopny/

::::
Interview conducted by Vladimír "Lábus" Drápal from Guerilla Records - mainly about the band Dvouletá fáma (established exactly 40 years ago), but also about other musical projects of Zdeněk Konopásek.

POKORNÝ, P. & KONOPÁSEK, Z. (2020): Lítáme v tom - II.: Dialog o klimatu na pomezí vědy, politiky a aktivismu [We are all in the thick of it: A dialogue about climate change - science, politics and activism - II.]. Kontexty, 12 (6): 15-24 (reprinted from A. Vondra, ed: Musí být ekologie alarmistická? [Does ecology have to be alarmist?)

::::

KONOPÁSEK, Z. (2017): K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty [On anthropocene: Toward interdisciplinary debate]. Zdeněk Konopásek's blog, 22. 7. 2017. Available at http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=16&b=16&i=3609

::::

KONOPÁSEK, Z. / KAREL, R. (2016): Kudy vedla cesta ke zcela osobitému pojetí vaší hudby? (rozhovor Romana Karla se Zdeňkem Konopáskem) [What was your journey to the completely specific nature of your music? (An interview of Roman Karel with Zdeněk Konopásek]. In: Quod bene notandum - Liber secundus. Bruntál: J7K5/JeseKápě. Pp. 125-126

::::
Interview on the band Noční pták [Nightbird] at the occasion of its live performance in Rýmařov, during the annual exhibition of the Octopus Association, August 6 2016.

BROŽ, L. / STÖCKELOVÁ / KONOPÁSEK, Z. (2015): Symetrie je často stranická: rozhovor se Zdeňkem Konopáskem [Symmetry is often partial: An interview with Zdeněk Konopásek]. Cargo, 13 (2): 117-132

::::

KONOPÁSEK, Z. (2010): Co znamená "sociální konstrukce"? [What is the meaning of "social construction"?]. Zdenek Konopasek's blog, 3. 11. 2010. Available at http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=151&i=1490&b=151

::::

KONOPÁSEK, Z. (2010): V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti [Where does the religious truth comes from? A sociological view on Marian apparitions and demonic possessions]. Biograf (52-53): 89-101

::::

In this paper I summarize the background and results of our three-year research project "Religious realities in the making: Apparitions and possessions as practical and collective accomplishments" (GAČR 403/08/1758). All our analyses emphasise the polymorphic nature and diversity of what we call religious faith. Inspired by theoretical-methodological approaches from contemporary science studies we try to pursue a kind of non-reductionist sociology of religion. As subjects of study we have chosen weird, rather rare and in many respects controversial situations (apparitions and possessions) that allow as to grasp "in action" and cleavage even the long and perfectly sediment reality of religion.

KONOPÁSEK, Z. (2005): Nesnáze s etnometodologií [The troubles with ethnomethodology]. Biograf, (38): 85-109

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1997): Text a textualita v sociálních vědách: Třetí část - reflexivní impuls [Text and textuality in the social sciences: The reflexive moment]. Biograf, (9): 7-15

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1996): Text a textualita v sociálních vědách: Druhá část - metodologické motivace [Text and textuality in the social science: Part two - methodological considerations]. Biograf, (8): 9-23

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1996): Text a textualita v sociálních vědách: První část - teoretické motivace [Text and textuality in the social science: Part one - theoretical considerations]. Biograf, (7): 33-45

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Dětství jako sociální jev (Zpráva ze služební cesty I.) [Childhood as a social phenomenon (A travel report I.)]. S-Obzor, 2 (2): 58-62

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Sociologie babičkou: několik poznámek k SAMISEBE [Grandma Sociology: Some thoughts on the SAMISEBE project]. Sociologické aktuality, 6: 4-6

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Zavaleni transformací: Poznámka ke sjezdu českých sociologů [Pushed down by the transformation: Comments on the meeting of Czech sociologists]. Sociologické aktuality, 3 (10)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1987): Motivy postižení v poválečném světovém románu: motivy postižení a předstírání v dílech K. Abeho, M. Frische a G. Grasse [Writing on Handicaps in Post-War Novels: Handicap and Its Simulation in the Work of Kóbó Abe, Max Frisch and Günter Grass. Diploma Thesis]. Praha: Karlova universita

::::

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

9. 9. 2024 -

Zdeněk Konopásek: Angažovaná nezaujatost? Věda a politika v antropocénu [Committed disinterestedness? Science and politics in Anthropocene]

Presentation for the Summer school "Anthropocene: Contemporary world in a transdisciplinary perspective" organised by CTS in September 2024, Prague

See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©