Publications, recordings and other outputs

An overview of what I have written and published (as sociologist) or recorded and released (as musician). Simply, all public "outputs" of my work. When technically feasible and legally possible, I will add full texts and, in respective parts of the musical section of this web, musical samples in mp3.
|«- … «  10 11 12 13 14 15 16  » 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Rodina a výzkum sociální struktury [Family and research on the social structure]. In: J. Alan & P. Machonin and others: Jak se rodí sociologický výzkum: K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. Praha: Universita Karlova. pp. 166-171

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Chudoba a sociální příjmy [Poverty and social security benefits]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 80 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Criteria of situations indicating social incomes: Standard of society or standard of individual life course? In: Social security, its development and perspectives, Prague, November 19-22, 1990 - Proceedings. Praha: UK. pp. 149-161

::::

DVOULETÁ FÁMA (1990): Live Cassette. Black Point/Vokno

::::

Recording of one of the first live shows of renewed Dvouletá fáma in Prague (Chmelnice club). Only electric guitar, drums and voice. Very rough. Remastered tracks were later included on 2CD of Black Point (archival series).

OLDŘICH JANOTA (1990): Oldřich Janota. LP, Panton [81 0961]

::::

The first officially released album of Oldřich Janota, Czech poet and guitarist. A remastered and extended version was released in 1996. I played drums, percussions and trumpets as well as participated in some musical preparations. We had a couple of home preparatory sessions and then recorded the album in Bratislava Opus Studios, the only digital studios in Czechoslovakia of the time. Final mastering was taking place during the revolutionary weeks of 1989. [audio samples here]

KONOPÁSEK, Z. (1990): Od paternalismu k participaci [From paternalism to participation]. In: Dítě a stát. Praha: VÚSRP. Pp. 48-62

::::

 

KONOPÁSEK, Z. / TUTTEROVÁ, J. (1990): Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy [Social policy, social assistance, and social incomes]. Praha: VÚSRP. 163 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1990): Dávka "S" ? [The best solution for single-parent families?]  Tvorba (40): 14

::::

KONOPÁSEK, Z. (1990): Negativní důsledky budeme plně kompenzovat [All the negative social consequences will be compensated... really?]. Tvorba (28): 3

::::

HAVRDOVÁ, Z. / KONOPÁSEK, Z. (1989): Náměty ke snižování psychosociálního ohrožení zdravého vývoje dětí [How to reduce psycho-social risks for healthy development of children]. Sociální politika, 15 (6): 3-8

::::
|«- … «  10 11 12 13 14 15 16  » 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

2. 5. 2019 -

Jaroslav Dušek: Four agreements (Jablonec)

Theatrical performance

3. 5. 2019 -

Jaroslav Dušek: The fifth agreement (Jablonec)

Theatrical performance

9. 5. 2019 -

Zdeněk Konopásek, Radek Carboch, Dana Hradcová & Michal Synek: Péče a údržba - dvojí starost pobytových služeb [Care and maintenance: An inquiry into tensions of residential care]

Presentation for Thursday seminars of CTS, Husova 4, Praha 1, 3rd floor (the seminar room)

See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©