Publications, recordings and other outputs

An overview of what I have written and published (as sociologist) or recorded and released (as musician). Simply, all public "outputs" of my work. When technically feasible and legally possible, I will add full texts and, in respective parts of the musical section of this web, musical samples in mp3.
|«- … «  13 14 15 16 17 18 19 20  » 

KONOPÁSEK, Z. (1992): Institutionalizing welfare: Two ways to universality. Praha: ÚSPV FSV UK. 37 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. / KONOPÁSKOVÁ, H. (1992): Minimum standards in social work: Education, qualification, employment. An introductory paper for the international meeting, Praha-Zlenice, November 1992 (manuscript)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Zavaleni transformací: Poznámka ke sjezdu českých sociologů [Pushed down by the transformation: Comments on the meeting of Czech sociologists]. Sociologické aktuality, 3 (10)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Welfare state v Evropě 90. let a československá "sociální reforma" [Welfare state in Europe in the 1990s and the "social reform" in Czechoslovakia]. Zpráva. Praha: VÚPSV. 32 p.

::::

V/A (1991): Black Point red sampler. Cassette. Black Point [BP-0019]

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Negativní daň versus záchranná sociální síť [Negative tax and the social safety net]. Přítomnost, 2 (6): 6-7

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Trendy sociální politiky: Od populační politiky - a jiných formálně příbuzných politik - k politice “rodinné” [Current trends in social policy: From the population policy to a family policy]. Sociologický časopis, 27 (2): 144-157

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Rodina a výzkum sociální struktury [Family and research on the social structure]. In: J. Alan & P. Machonin and others: Jak se rodí sociologický výzkum: K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. Praha: Universita Karlova. pp. 166-171

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Chudoba a sociální příjmy [Poverty and social security benefits]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 80 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Criteria of situations indicating social incomes: Standard of society or standard of individual life course? In: Social security, its development and perspectives, Prague, November 19-22, 1990 - Proceedings. Praha: UK. pp. 149-161

::::
|«- … «  13 14 15 16 17 18 19 20  » 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

17. 6. 2024 -

Jaroslav Dušek: Four agreements (Ostrava)

Theatrical performance

18. 6. 2024 -

Jaroslav Dušek: The fifth agreement (Ostrava)

Theatrical performance

19. 6. 2024 -

Jaroslav Dušek: Four agreements (Olomouc)

Theatrical performance

See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©