Publikace, nahrávky a jiné výstupy

Přehled toho, co jsem napsal a zveřejnil (jako sociolog) nebo nahrál a vydal (jako muzikant). Prostě veřejně dostupné "výstupy". V případě, že je to právně a technicky možné, postupně sem dávám k dispozici i plné texty a do příslušných oddílů hudební sekce pak i nějaké hudební ukázky ve formátu mp3.
|«- «  1 2 3 4 5 6 7 8 9  » …

WATERTON, C. (2007): Od terénu k představám: Klasifikace přírody a vytváření Evropy. Biograf, (43-44): 3-32 - přeložil Zdeněk Konopásek

::::

This paper sets out some observations on the making, and use, of contemporary classifications of nature in the context of a simultaneous and on-going "making" of Europe. It looks in particular at two classifications, one of British vegetation communities and the other of European "biotopes" (a concept that closely relates to natural or semi-natural "habitats") – respectively, the UK National Vegetation Classification (NVC) and the EU CORINE Biotopes Classification. It investigates aspects of the relationship between these two classifications which has come about through their use in a European conservation policy. The CORINE Biotopes classification, in particular, represents a new ordering of nature in a very active sense: it is a good example of a "working archive", and is intimately tied into policy decisions at many levels in Europe. The paper addresses questions as to how contemporary classifications are being made and used, and whether certain tacit understandings and conceptual frameworks "built in" to them reflect back upon the world at a later stage. It argues that these classifications do not always simply reflect the assumptions and understandings built into them: once in the policy domain, they are not as "reversible" as that. Their categories quickly become unstable, mutating and interacting in sometimes unpredictable ways. The two classifications, through their relationship with policy, have a jointly evolving history. The continual renewal of meaning attached to classes within these classifications appears to reflect outwards rather than inwards – in chorus with the broader social and political context, rather than reflecting the condition of their making. In their evolving forms, they illustrate very well the complex nature of the dynamic between unity and diversity, centre and periphery, that lies at the heart of the European Union.
Přeloženo z originálu WATERTON, C. (2002): From field to fantasy: Classifying nature, constructing Europe. Social Studies of Science, 32 (2): 177-204

KONOPÁSEK, Z. (2007): The language metaphor in sociology - two different trajectories. In: A. Wittwer, E. Kut, V. Pliska & G. Folkers, eds.: Approaching scientific knowledge: Metaphors and models. Zurich: Collegium Helveticum. Str. 35-42

::::

Metafora jazyka patří mezi vlivné metafory v sociologii. Podle Browna jde vlastně o klíčovou metaforu (root metaphor), protože ji používáme jako zcela běžné, často ani nevyslovené obecné zarámování toho, jak si představujeme sociální struktury a procesy, jak je pozorujeme a studujeme. Pro řadu sociologů nejsou sociální jevy jako jazyk, ale vlastně jsou jazykem. Chápat skutečnost jako jazyk či jazykové projevy však může znamenat velmi různé věci; a různé pojetí jazykové metafory se také promítá velmi různým, často rozporným způsobem do sociologické teorie a metodologie. Pro někoho vede metafora jazyka nevyhnutně k významné a politováníhodné redukci: jako sociologicky podstatná se pak přijímá pouze malá část skutečnosti, vlastně jen texty a jazykové promluvy, zatímco zbytek je ponechán stranou. Jiní sociologové berou za svou metaforu jazyka poněkud jinak, vlastně protikladně. Uplatňují to, co o povaze a fungování jazyka víme, na v zásadě kterýkoli prvek tzv. mimo-jazykové skutečnosti. Realita tak není redukována na texty, ale učíme se (nejrůznější) realitě rozumět jako něčemu jazykovému, textuálnímu. V tomto textu tyto dva protichůdné přístupy načrtávám a vysvětluji, abych předvedl jak různý význam může ve vědeckém používání (dokonce v rámci jediné disciplíny) zdánlivě tatáž metafora.

KONOPÁSEK, Z. (2007): Divné řeči okolo nemravnosti. Lidové noviny, 29. 6. 2007. Dočasně dostupné na serveru Lidovky.cz

::::

V tomto článku píšu o plagiátorské aféře prorektora Západočeské university v Plzni. Zdůrazòuji, že pobořující není ani tak to, že nějaký akademický pracovník kdysi podle všeho opakovaně, ba systematicky nepřiznaně opisoval z cizích textů; daleko znepokojivější jsou současné zlehčující (a jiné) reakce jeho školy a dalších akademických institucí. Dále vysvětluji, proč považuji za nemístné námitky, podle kterých je celé Budilovo obvinění nesmyslné, protože za ním stojí lidé, kteří mají s Budilem nevyřízené účty.

KONOPÁSEK, Z. (2007): Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices. Historical Social Research, Supplement: Grounded Theory Reader (edited by Günter Mey and Katja Mruck), 19: 276-298

::::

Článek se zabývá tím, jak se vlastně objevuje nová kvalita čtení, které běžně říkáme "sociologické porozumění". Vyhýbá se přitom zaužívanému metodologickému pohledu na věc, podle kterého zde hrají hlavní úlohu myšlenkové procesy a konceptuální práce. Razím zde jiný pohled, ne metodologický, ale sociologický; přesněji vzato, pohled inspirovaný současnými vědními studii (STS). Líčím kvalitativní analýzu jako soubor materiálních praktik. Na příkladu "empiricky podložené teorie" (grounded theory) a práce s počítačovým programem Atlas.ti ukazuji, že a jak je analytické uvažování neoddělitelné od praktického konání, od nejrůznějších manipulací s textem. Tvrdím, že pokud takový úhel pohledu přijmeme, lépe budeme schopni o jinak dost neuchopitelných "metodách kvalitativní analýzy" mluvit vykazatelným a návodným způsobem. Počítačové programy pro kvalitativní analýzu by z tohoto hlediska také nemusely být chápány jako "pouhé nástroje" pro kódování a vyhledávání, ale jako komplexní virtuální prostředí pro vtělené a prakticky založené poznávání. V neposlední řadě potom můžeme vidět v jiném světle i metodologii vytváření "empiricky podložené teorie": pokud ji přestaneme popisovat metodologicky-teoreticky, ale spíš jako postupy, jimiž praktického zacházení s texty dat, stane se tato údajně konzervativní a beznadějně moderní metodologická škola krásně slučitelná s radikálním konstruktivismem či post-strukturalismem.

SHOVE, E. / SOUTHERTON, D. (2006): Mrazák dobře rozmrazený: Od novosti k pohodlí (příběh normalizace). Biograf, (39): 3-21 - přeložil Zdeněk Konopásek

::::

This article examines the "normalization" of the British freezer. It defines three phases in this process: an initial period oriented around the utility of preserving home produce; a second stage marked by the development of a frozen food infrastructure and the establishment of the freezer as a part of the efficient domestic economy; and a third subtle but significant redefinition of the primary benefits of freezing in terms of convenience. Cast in their new role as "time machines", freezers are sold as a means of managing contemporary pressures associated with the scheduling and co-ordination of domestic life. At one level, this is a story of the gradual acceptance of a relatively standardized object. Yet this narrative suggests that the freezer´s promised benefits and functions change along the way. Developing this point, we argue that the normalization of the chameleon-like freezer can only be understood in the context of similarly changing systems of food provisioning, patterns of domestic practice and allied technological devices. 
Translated from SHOVE, E. / SOUTHERTON, D. (2000): Defrosting the freezer - from novelty to convenience: A narrative of normalization. Journal of Material Culture, 5 (3): 301-319

KONOPÁSEK, Z. / KUSÁ, Z. (2006): Political screenings as trials of strength: Making the communist power/lessness real. Human Studies, 29 (3): 341-362

::::

In this paper we discuss the problem of communist power in so called totalitarian regimes. Inspired by strategies of explanation in contemporary science studies and by the ethnomethodological conception of social order, we suggest that the power of communists is not to be taken as an unproblematic source of explanation; rather, we take this power as something that is itself in need of being explained. We study personal narratives on political screenings that took place in Czechoslovakia in 1970 and analyze how the power of communists obtained its strength from ordinary and “unremarkable” interactions between participants. The screenings are interpreted, in the terms of Bruno Latour, as “trials of strength.” We show that it was crucial for all the participants that associations, translations or mobilizations involved in making the regime real, remained partial and multiple, and not exclusive and “total” as is often assumed within dominant discourses on totalitarianism.

KONOPÁSEK, Z. (2006): Why experts are seen as neutral arbiters in the Czech Republic? Understanding the post-communist politics of de-politicization CTS Research Reports, CTS-06-06. Praha: CTS. Dostupné na adrese http://www.cts.cuni.cz

::::

The situation in contemporary Czech Republic provides numerous examples showing that experts and scientists keep enjoying an unchallenged and privileged status of neutral arbiters, situated out of the political arena. Although comparisons between the post-communist East and (capitalist) West are always at risk of being schematic and inadequate, it seems that such de-politicized perception of science is much stronger in the Eastern Europe than in most Western European countries. Underdevelopment of STS (Science and technology studies) in the post-communist East is part of this diagnosis. Different political cultures of expertise in the “new” and “old” EU member states might even turn into sources of tension and misunderstanding on the level of particular problems and controversies. In my paper I would like to make the difference and its roots more understandable. I will discuss the political status of science under the communist regime and its implications for the development after 1989. That time, in the Czech Republic, science and expertise were to be “finally liberated” from the burden of the political, with the hope that this de-politicization would bring us closer to Western democracies. This was a huge misapprehension, however, since Western democracies were at the very same time shifting towards a kind of “re-politicization” of the realm of science and technology. Propensity toward de-politicization was further increased, again quite paradoxically, by the process of accession of the Czech Republic to the EU. This process, simply put, had the form of purely technical implementation of unquestionable measures and principles. Although my presentation will take empirical evidence and case examples mostly from the Czech Republic, it may open a more general discussion about science and expertise in other post-communist countries as well.

Paper prepared for the international workshop on Science and Democracy. A New Frontier between Eastern and Western Europe? The Nobel Museum and Södertörn University College, Stockholm, September 4-6 2006

KVARTET DR. KONOPNÉHO (2006): Skrývám se, ale nikdo mě nehledá (2CD). Guerilla Records [GR 038-2]

::::

"Kvartet Dr. Konopného se se svou úhlavní osobností – jemným objemným leaderem Radomilem Uhlířem – nepochybně řadí k legendám české alternativní scény. Jeho surrealisticko-dadaistické vize, podávané velmi svébytným projevem jsou provázeny nanejvýše podivnými instrumentálními improvizacemi. Proto je soubor právem označován za jeden z nejšílenějších, jaký se v této republice vyskytoval. A proto také vychází na značce Guerilla records! Pod názvem dvojalba "Skrývám se, ale nikdo mě nehledá" se ukrývají dva stříbrné disky - archivní "Kosmický pesimismus" (74:46 min.) a aktuální tvář kapely na disku "Stíny bojovníků" (76:15 min.). Délka nahrávek svědčí o tom, že výběr je skutečně obsáhlý a vydrží vám dlouho..." (zdroj: http://www.guerilla.cz). [hudební ukázky zde]

KONOPÁSEK, Z. / PALEčEK, J. (2006): V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima. Biograf (40-41): 138-171

::::

Kritický rozbor filmu V moci ďábla (Scott Derrickson 2005). Ukazujeme, jak tvůrci rozehrávají nejednoznačnosti ohledně medicínského/náboženského vysvětlování tragického případu exorcismu. To nám umožňuje vysvětlit některé podstatné prvky našeho vlastního přístupu při výzkumu duchovních a religiozních zážitků v psychiatrii.

DAVID, G. (2005): Žertování o cenách v arabských koloniálech: Jak mohou citlivá témata proměňovat mezi-skupinové vztahy. Biograf, (36): 25-54 - přeložil Zdeněk Konopásek

::::

Tensions between small immigrant-owned stores and their African-American customers are frequently cited as a major problem in large urban cities in the United States. Whereas most research has focused on the problematic nature of this relationship, the research reported in this paper attempts to focus on the positive. Rather than being plagued by tensions and problematic encounters, this paper asserts that interactions in small "convenience stores" are largely unproblematic. This paper examines the occurrence of unproblematic cross-cultural encounters as a collaborative effort between customer and worker. Specifically, this paper demonstrates how humor plays an important role in the formation of positive relationships through the analysis of "price humor". While high prices have been cited as a source of tension, this paper shows how sensitive topics, such as price, can be used by interactants to build rapport across the counter.

|«- «  1 2 3 4 5 6 7 8 9  » …

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

28. 1. 2019 -

Ivo Čermák, Zdeněk Konopásek, Hedvika Novotná & Klára Šeďová: Rozprava o kvalitativní metodologii

Příspěvek pro konferenci QAK, České Budějovice, 28-29. ledna 2019

Více viz Kalendář...

Poslední záznamy z blogu:

22. 11. 2018 -

S FFF & HD v Urxu

Cafe Urx v Karlíně, 14. 11. 2018

[celý text]
29. 10. 2018 -

Profesoři

"Indiscipline" by King Crimson filmed in Mexico City on 14th July 2017

[celý text]
21. 10. 2018 -

Kittchen & Aid Kid

Klub Ferenc Futurista, Černošice, 19. 10. 2018

[celý text]
15. 10. 2018 -

Jako před lety: JJ v plné síle

Joe Jackson, "Fabulously Absolute" z nové desky Fool, která má vyjít v lednu

[celý text]
2. 1. 2018 -

PF 2018

Děkuju za návštěvy tady a přeju do nového roku vše dobré!

[celý text]
23. 12. 2017 -

Noční pták na sklonku roku

Nějaké fotky a nahrávky z podzimu 2017.

[celý text]
3. 11. 2017 -

Bozi rokenrolu

Led Zeppelin - January 9th, 1970 (Jimmy Page's Birthday)

[celý text]
28. 9. 2017 -

Obrázky ze zářijového Alsaska a Burgundska

Po delší době opět nějaké fotky - před pár dny jsme se vrátili z cest po Alsasku a Burgundsku a připravil jsem malý výběr obrázků zde a zde.

[celý text]
31. 8. 2017 -

Zízítop

I thank you, otevírací píseň památného koncertu

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©