Sociologické a hudební projekty

Výzkumné a odborné projekty, kapely, hudební spolupráce.
|«- «  1 2 3  » 
2005-2007 ::::

Science and governance

Práce v expertní skupině Evropské komise

Expertní skupina k tématu "Věda a vládnutí" byla svolána aby se zabývala těmito úkoly: (1) Analyzovat nesnáze, které se objevují v současných vztazích mezi vědou, občanskou společností a politickou praxí. (2) Analyzovat silné a slabé stránky současných řešení těchto nesnází. (3) Navrhnout přiměřené konceptuální přístupy, které by rámovaly interakce mezi vědou, společností a politikou. (4) Zformulovat doporučení pro účinnější politiku vědy. Pracovní skupinu vedli Brian Wynne a Ulrike Felt a mezi členy patřili například Michel Callon, Sheila Jasanoff, Pierre-Benoit Joly, Stefan May, Arie Rip či Andy Stirling. Výstupem více jak dvouleté práce byla zpráva FELT, U. / WYNNE, B. (2007): Science and governance: Taking European knowledge society seriously. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 95 s.

2006-2007 ::::

Spirituální a náboženské zážitky v psychiatrii: Konstrukce mentální patologie

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou AV čR; Jan Paleček - hlavní řešitel, Zdeněk Konopásek - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme se zabývali výzkumem toho, jak psychiatrie zachází s (kvazi)spirituálními a (kvazi)náboženskými zážitky (jako třeba "slyšení hlasů", vidění svatých apod.). Na základě rozhovorů a etnografického pozorování v psychiatrických prostředích jsme analyzovali individuální trajektorie nemoci, kontakty pacientů s psychiatrickými profesionály a materiální uspořádání péče. Zajímalo nás, jak jsou religiozita a dušení nemoc společně a prakticky "dělány" prostředky soudobé psychiatrie; jak jsou spirituální a náboženské zážitky překládány do jazyka psychiatrie a jaké jsou medicínské, sociální a politické souvislosti techto procesů. Těmito rozbory bychom chtěli přispět ke kultivaci současných a budoucích forem psychiatrické praxe.

2006-2007 ::::

Expertíza a politika životního prostředí: případ Natury 2000

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou čR (403/06/0436); Zdeněk Konopásek - hlavní řešitel, Jan Paleček - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme studovali přípravu a uskutečòování evropského projektu na ochranu životního prostředí Natura 2000. Zaměřovali se přitom na komplexní a nejednoznačné vztahy mezi expertízou a demokratickým rozhodováním. Na základě analýzy rozhovorů, dokumentů a mediálních pramenů jsme studovali, jak jednotliví aktéři průběžně "překládají" otázku plánovaných chráněných území do řeči odborné argumentace a nebo naopak do polohy politického problému. Co tyto překlady znamenají pro samotný projekt? Tímto výzkumem jsme chtěli přispět k lepšímu pochopení expertní a politické kultury v české republice (a to ve vztahu k soudobým celoevropským trendům).

2005 ::::

Divadlo Archa 2005

Aplikovaný sociologický výzkum na objednávku Divadla Archa (http://www.archatheatre.cz); Zdeněk Konopásek - hlavní výzkumník, koordinátor; Majda Rajčanová - výzkumná spolupracovnice.

Výzkum byl zaměřen na to, jak Archu vnímá veřejnost, jaké je publikum divadla a jaká jsou citlivá místa současné dramaturgie. Neveřejná závěrečná zpráva byla odevzdána řediteli Divadla Archa v říjnu 2005.

1998-2005 ::::

Virtuální institut, o.p.s. - internetové centrum pro sociální studia

Nezisková organizace podporující využívání internetu při výuce, výzkumu a publikování v oblasti sociálních věd.

Nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), kterou založil a které všelijak pomáhal Josef Alan. Byl jsem členem správní rady a podílel jsem se i na jednotlivých projektech. Virtuální institut byl několik let vydavatelem odborného časopisu Biograf (jehož jsem byl editorem), koordinoval a připravoval nabídku experimentálních online kursů pro české a slovenské vysoké školy (některé jsem vedl), pořádal různé kurzy a školení, zaštiťoval některé výzkumy, založil a provozoval archiv kvalitativních dat Medard (nyní ve správě Sociologického ústavu AV čR). Virtuální institut zanikl, protože už na něj nebylo dost sil.

2002-2005 ::::

Zátory

Bigbítová kapela: Vladimír Línek - zpěv, klávesy (kapelník); Tomáš Vodňanský - kytara; Jiří Jelínek - saxofon; Jarda Kašpar - basa; Zdeněk Konopásek - bubny.

K zárodku kapely jsem se připojil v roce 2002. Zátory hrály pěkné písně básníka a kapelníka Vladimíra Línka, velkého obdivovatele Oldřicha Janoty, ale také natolik odlišných muzikantů jako je třeba Tom Waits nebo Jon Anderson z Yes. V průběhu let jsme odehráli několik koncertů (samostatně i na festivalech) a nahráli dvě domácí CD-R. V roce 2005 odejel Tomáš Vodňanský na rok pryč a my přestali hrát. Kvartet Dr. Konopného, kde jsem si upouštěl páru, začal tou dobou chystat nahrávání desky.

2001-2004 ::::

Rozbor postupů veřejné vykazatelnosti v současných evropských společnostech

Mezinárodní výzkumný projekt podpořený v rámci 5. rámcového programu Evroposké komise.

Tento výzkum se zaměřil na to, co to vlastně obnáší "skládat účty" veřejnosti ve věku všudypřítomných vědeckých expertíz a rozsáhlých sociotechnických systémů. Jak je možné legitimní a účinné politické rozhodování v případech jako geneticky modifikované potraviny, spory o regionální dopravní politiku nebo místní odpadové hospodářství. Národní týmy z Anglie, Dánska, Lotyšska, Německa, Portugalska, Francie a české republiky uskutečnily po třech případových studiích, které měly přispět k porozumění nejednoznačným souvislostem "veřejné vykazatelnosti" v dnešní době, a to v místním kontextu i v kontextu sjednocující se Evropy. Projekt vedl Simon Joss z Centra pro výzkum demokracie na Westminster University v Londýně. českou účast institucionálně zaštítilo Centrum pro teoretická studia při AV čR / UK - národní tým pracoval ve složení: Zdeněk Konopásek (vedoucí národního týmu); Tereza Stöckelová, Tereza Vajdová, Lenka Zamykalová; v letech 2001-2 též Zuzana Kusá

1998-2000 ::::

Jak se stal socialismus reálným? Actor-network teorie státního socialismu

Individuální výzkumný projekt prováděný s podporou Open Society Fund, Research Support Scheme (123/1998).

V tomto sociologickém výzkumu jsem se zabýval sociálními zdroji trvanlivosti komunistického režimu v československu. Výzkum byl založen na kombinování biografického přístupu s tzv. actor-network theory (teorií sítí-aktérů), tedy s přístupem, který byl původně vyvinut na poli soudobé sociologie vědy a technologií (viz Michel Callon, Bruno Latour, John Law a další). Inspirován teorií sítí-aktérů, chtěl jsem s komunismem a s komunistickou mocí zacházet stejně, jako zacházejí někteří sociologové s vědou a pravdou. Nešlo mi o to, abych poukazy na moc komunistů vysvětloval poměry za reálného socialismu; naopak, studiem poměrů za reálného socialismu jsem se pokoušel vysvětlovat moc komunistů. Na rozdíl od Iva Možného jsem se vlastně neptal "Proč tak snadno?", ale spíš: "Proč tak pozdě?"

1997-2000 / 2009 ::::

Duo Profesores

Kapela hrající v letech 1997-2000 ve složení: Pjér Lašéz - zpěv, texty, baskytara; Zdeněk Konopásek - bubny; Tomáš Havlík (Mr. Giss) - klávesy (od 1999?); Petr Mareš (Berous) - kytara (také od 1999?).

Kapela, která narodila tak, že jsme s Pjérem Lašézem začali zkoušet ve dvojici, po mnoha dlouhých letech, kdy jsme se vídali jen sporadicky - Pjér psal některé texty pro první sestavu Dvouleté fámy a po jeho návratu z vojny v roce 1984 jsme zvažovali společné hraní. Postupně se připojovali další hráči, takže závěrečnou nahrávku pořízovala kapela pod názvem Duo Profesores, Mr. Giss, and one guitar, please. Žádná vystoupení, jen nahrávka a účinkování v ulítlém televizním seriálu Jaroslava Duška Dokoláč (snad 2000).

1993-1997 ::::

Estetika welfare state: O krizi reprezentace v sociálním zabezpečení

Můj doktorský (PhD) sociologický projekt.

Práce byla původně do značné míry založena na výzkumu sociální politiky a na koncepčních materiálech k reformě sociálního zabezpečení. Postupem času se v ní začaly stále silněji prosazovat i další momenty a výzkumná témata – problém post/modernity, analýza institucí a institucionalizace, sociologie vědy a technologií a tzv. krize reprezentace. Doktorandskému výzkumu jsem věnoval tříměsíční pobyt na Maison des Sciences de’l Homme v Paříži, v roce 1993. Doktorandskou práci jsem po obhájení revidoval a dopracoval do podoby monografie: Estetika welfare state: o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení (Praha: GplusG 1998). Analytiky sociální politiky by kniha mohla zaujmout netradičně pojatou analýzou fenoménu "welfare mix", diskusí základních sociálně-politických režimů, a snad i zevrubnou – a v našich poměrech dosud ojedinělou – analýzou tzv. demograntů a tzv. basic income (základního příjmu). Teoretické sociology by mohla zajímat textualistická východiska a radikální konstruktivismus zvolené perspektivy; nebo analýza podvojného procesu pozdně-moderní universalizace/individualizace.

|«- «  1 2 3  » 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

20. 1. 2018 -

Divadlo Vizita (Luhačovice)

Účinkování v improvizovaném divadelním-hudebním představení.

1. 2. 2018 -

Divadlo Vizita (Horní Počernice)

Účinkování v improvizovaném divadelním-hudebním představení.

10. 2. 2018 -

Divadlo Vizita (Třebechovice pod Orebem)?

Účinkování v improvizovaném divadelním-hudebním představení.

Více viz Kalendář...

Poslední publikace/nahrávky

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (in press): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies

Původní odborný článek

KONOPÁSEK, Z. (2017): Rozpaky nad inovacemi: ATLAS.ti, verze osmá. Biograf, 65-66 (v tisku)

Recenze

KONOPÁSEK, Z. (2017): K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty. Blog Zdeňka Konopáska, 22. 7. 2017. Dostupné na adrese http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=16&b=16&i=3609

Ostatni
Více viz Díla...

Poslední záznamy z blogu:

2. 1. 2018 -

PF 2018

Děkuju za návštěvy tady a přeju do nového roku vše dobré!

[celý text]
23. 12. 2017 -

Noční pták na sklonku roku

Nějaké fotky a nahrávky z podzimu 2017.

[celý text]
3. 11. 2017 -

Bozi rokenrolu

Led Zeppelin - January 9th, 1970 (Jimmy Page's Birthday)

[celý text]
28. 9. 2017 -

Obrázky ze zářijového Alsaska a Burgundska

Po delší době opět nějaké fotky - před pár dny jsme se vrátili z cest po Alsasku a Burgundsku a připravil jsem malý výběr obrázků zde a zde.

[celý text]
31. 8. 2017 -

Zízítop

I thank you, otevírací píseň památného koncertu

[celý text]
4. 8. 2017 -

Budou disquse?

K jednotlivým záznamům v mém blogu je možné diskutovat - přes platformu Disqus

[celý text]
22. 7. 2017 -

K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR jsme začátkem roku 2017 začali probírat pojem antropocénu. Tímto slovem se nejčastěji vyjadřuje, že žijeme v epoše, ve které se člověk stal zásadní a hlavní silou, která formuje podobu planety. Antropocén je tedy název pro novou geologickou éru Země. V tomto textu se přimlouvám za složitější a širší chápání antropocénu – takové, které by otevíralo prostor pro mezioborovou diskusi. Jde o pracovní text, náčrt: připomínky a komentáře vítány. Pokud byste náhodou chtěli citovat, ujistěte se, že se mezitím neobjevila definitivní, oficiálně publikovaná verze.

[celý text]
16. 4. 2017 -

Vítej, jaro

Už skoro nevím, jak se fotí, ale opět to zkouším - tentokrát obrázky z procházky k židovskému hřbitovu v Litni.

[celý text]
18. 7. 2015 -

Opouštíme Vysočinu

Do galerií jsem po dlouhé době přidal dalších pár obrázků z nedávné procházky - z jakéhosi loučení se Suchými vrchy.

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©