Sociologické a hudební projekty

Výzkumné a odborné projekty, kapely, hudební spolupráce.
|«- «  1 2 3  » 
2005-2010 ::::

Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti

Rámcový výzkumný program Centra pro teoretická studia UK v Praze / AV čR a Katedry filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK (hlavním řešitelem je David Storch).

Výzkumný záměr CTS se člení na několik oblastí: "Zrození komplexity" ve fyzikálních systémech a fyzikální přístupy ke komplexitě biologických a sociologických systémů (Roman Kotecký, Bedřich Velický, František Slanina); Matematické přístupy ke složitosti dynamických systémů, univerzalita a nerozhodnutelnost (Petr Kůrka, Kateřina Trlifajová, Bohuslav Balcar); Komplexní jevy v biosféře: makroekologický pohled (David Storch, Arnošt L. Šizling); Morfogeneze jako výsledek komplexní interpretační sítě (Anton Markoš, Karel Kleisner); Vztahy mezi vědou a politikou: sociologické, historické a filosofické perspektivy (Zdeněk Konopásek, Jan Paleček); Základní filosofická reflexe různých vědeckých přístupů ke studiu složitosti (Ivan M. Havel, Zdeněk Kratochvíl).

2008-2010 ::::

Jak se dělá náboženská skutečnost: Zjevení a posedlost démony jako praktický a kolektivní výkon

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou čR (403/08/1758): Zdeněk Konopásek - hlavní řešitel, Jan Paleček - výzkumný spolupracovník.

V navrhovaném projektu tříletého kvalitativně založeného výzkumu chceme studovat, jak se v pastorační (katolické) praxi zachází se zkušenostmi zjevení nebo démonické posedlosti. Jak se např. stane, že vidění s náboženským obsahem začne být sociálně chápáno a přijímáno jako "opravdové" zjevení? A nebo, že se k němu začne přistupovat jako k "pouhému" soukromému - psychickému, či dokonce psychopatologickému - jevu? Jaké kvality takového duchovního zážitku se při podobném posuzování ukazují jako důležité? Jaké představy, jaká pravidla a jaké normy jsou při tom mobilizovány? Jak se takový zážitek činí vykazatelnou, vespolek přijatelnou věcí? Jak se o něm pochybuje nebo jak se stvrzuje. čím získává a čím ztrácí na náboženské hodnotě? Chceme vlastně provést zevrubný výzkum toho, jak se vespolek vytváří (sociálně konstruuje) skutečnost, která je tak neskutečná (nadpřirozená, vědecky nevysvětlitelná), že její přijetí může snadno hraničit s psychiatrickou diagnózou, a která je přesto jako taková základem všeobecně přijímané náboženské víry.

1991-1993 / 2002-2008 ::::

Kvartet Dr. Konopného

Hlučná improvizační kapela: Radomil Uhlíř - hlas; René Pařez (do r. 2005)/Joe Karafiát (od r. 2005) - kytary; Zdeněk Konopásek - bicí, trubka; Jan Štolba (od r. 2006) - saxofon a mnozí další.

V Kvartetu jsem působil v letech 1991-93 a pak 2002-2008. Tato "legenda českého popu", jak Kvartet rád nazýval Uhlíř, herec, básník, výtvarník, cestovatel a zpěvák, se podle mne zrodila samopohybem z pozdní Dvouleté fámy (pamatuji vernisáže začátkem 90. let, na kterých jsme hráli v sestavě někdejší Dvouleté fámy, tedy Uhlíř, Vik, Konopásek, ale už pod názvem Kvartet Dr. Konopného). Sestavu jsem tehdy brzo opustil a vrátil se do Kvartetu až v roce 2002. Kvartetem prošlo za ty roky velké množství hráčů, např. Vratislav Kydlíček (bicí), Lumír Gajda (kytara), René Pařez (kytara) nebo Zdeněk Hmyzák Novák (trubka). V období, které jsem si nejvíce užil, jsme Uhlíře zezadu popoháněli s Joem Karafiátem, Janem Štolbou a Oto Sukovským (baskytara, od r. 2007). V roce 2006 vyšlo Kvartetu dvoj-CD Skrývám se, ale nikdo mne nehledá (Guerilla Records). Zjara 2008 jsem se těžce nepohodl s Radomilem Uhlířem a z Kvartetu jsem odešel.

2005-2007 ::::

Science and governance

Práce v expertní skupině Evropské komise

Expertní skupina k tématu "Věda a vládnutí" byla svolána aby se zabývala těmito úkoly: (1) Analyzovat nesnáze, které se objevují v současných vztazích mezi vědou, občanskou společností a politickou praxí. (2) Analyzovat silné a slabé stránky současných řešení těchto nesnází. (3) Navrhnout přiměřené konceptuální přístupy, které by rámovaly interakce mezi vědou, společností a politikou. (4) Zformulovat doporučení pro účinnější politiku vědy. Pracovní skupinu vedli Brian Wynne a Ulrike Felt a mezi členy patřili například Michel Callon, Sheila Jasanoff, Pierre-Benoit Joly, Stefan May, Arie Rip či Andy Stirling. Výstupem více jak dvouleté práce byla zpráva FELT, U. / WYNNE, B. (2007): Science and governance: Taking European knowledge society seriously. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 95 s.

2006-2007 ::::

Spirituální a náboženské zážitky v psychiatrii: Konstrukce mentální patologie

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou AV čR; Jan Paleček - hlavní řešitel, Zdeněk Konopásek - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme se zabývali výzkumem toho, jak psychiatrie zachází s (kvazi)spirituálními a (kvazi)náboženskými zážitky (jako třeba "slyšení hlasů", vidění svatých apod.). Na základě rozhovorů a etnografického pozorování v psychiatrických prostředích jsme analyzovali individuální trajektorie nemoci, kontakty pacientů s psychiatrickými profesionály a materiální uspořádání péče. Zajímalo nás, jak jsou religiozita a dušení nemoc společně a prakticky "dělány" prostředky soudobé psychiatrie; jak jsou spirituální a náboženské zážitky překládány do jazyka psychiatrie a jaké jsou medicínské, sociální a politické souvislosti techto procesů. Těmito rozbory bychom chtěli přispět ke kultivaci současných a budoucích forem psychiatrické praxe.

2006-2007 ::::

Expertíza a politika životního prostředí: případ Natury 2000

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou čR (403/06/0436); Zdeněk Konopásek - hlavní řešitel, Jan Paleček - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme studovali přípravu a uskutečòování evropského projektu na ochranu životního prostředí Natura 2000. Zaměřovali se přitom na komplexní a nejednoznačné vztahy mezi expertízou a demokratickým rozhodováním. Na základě analýzy rozhovorů, dokumentů a mediálních pramenů jsme studovali, jak jednotliví aktéři průběžně "překládají" otázku plánovaných chráněných území do řeči odborné argumentace a nebo naopak do polohy politického problému. Co tyto překlady znamenají pro samotný projekt? Tímto výzkumem jsme chtěli přispět k lepšímu pochopení expertní a politické kultury v české republice (a to ve vztahu k soudobým celoevropským trendům).

2005 ::::

Divadlo Archa 2005

Aplikovaný sociologický výzkum na objednávku Divadla Archa (http://www.archatheatre.cz); Zdeněk Konopásek - hlavní výzkumník, koordinátor; Majda Rajčanová - výzkumná spolupracovnice.

Výzkum byl zaměřen na to, jak Archu vnímá veřejnost, jaké je publikum divadla a jaká jsou citlivá místa současné dramaturgie. Neveřejná závěrečná zpráva byla odevzdána řediteli Divadla Archa v říjnu 2005.

1998-2005 ::::

Virtuální institut, o.p.s. - internetové centrum pro sociální studia

Nezisková organizace podporující využívání internetu při výuce, výzkumu a publikování v oblasti sociálních věd.

Nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), kterou založil a které všelijak pomáhal Josef Alan. Byl jsem členem správní rady a podílel jsem se i na jednotlivých projektech. Virtuální institut byl několik let vydavatelem odborného časopisu Biograf (jehož jsem byl editorem), koordinoval a připravoval nabídku experimentálních online kursů pro české a slovenské vysoké školy (některé jsem vedl), pořádal různé kurzy a školení, zaštiťoval některé výzkumy, založil a provozoval archiv kvalitativních dat Medard (nyní ve správě Sociologického ústavu AV čR). Virtuální institut zanikl, protože už na něj nebylo dost sil.

2002-2005 ::::

Zátory

Bigbítová kapela: Vladimír Línek - zpěv, klávesy (kapelník); Tomáš Vodňanský - kytara; Jiří Jelínek - saxofon; Jarda Kašpar - basa; Zdeněk Konopásek - bubny.

K zárodku kapely jsem se připojil v roce 2002. Zátory hrály pěkné písně básníka a kapelníka Vladimíra Línka, velkého obdivovatele Oldřicha Janoty, ale také natolik odlišných muzikantů jako je třeba Tom Waits nebo Jon Anderson z Yes. V průběhu let jsme odehráli několik koncertů (samostatně i na festivalech) a nahráli dvě domácí CD-R. V roce 2005 odejel Tomáš Vodňanský na rok pryč a my přestali hrát. Kvartet Dr. Konopného, kde jsem si upouštěl páru, začal tou dobou chystat nahrávání desky.

2001-2004 ::::

Rozbor postupů veřejné vykazatelnosti v současných evropských společnostech

Mezinárodní výzkumný projekt podpořený v rámci 5. rámcového programu Evroposké komise.

Tento výzkum se zaměřil na to, co to vlastně obnáší "skládat účty" veřejnosti ve věku všudypřítomných vědeckých expertíz a rozsáhlých sociotechnických systémů. Jak je možné legitimní a účinné politické rozhodování v případech jako geneticky modifikované potraviny, spory o regionální dopravní politiku nebo místní odpadové hospodářství. Národní týmy z Anglie, Dánska, Lotyšska, Německa, Portugalska, Francie a české republiky uskutečnily po třech případových studiích, které měly přispět k porozumění nejednoznačným souvislostem "veřejné vykazatelnosti" v dnešní době, a to v místním kontextu i v kontextu sjednocující se Evropy. Projekt vedl Simon Joss z Centra pro výzkum demokracie na Westminster University v Londýně. českou účast institucionálně zaštítilo Centrum pro teoretická studia při AV čR / UK - národní tým pracoval ve složení: Zdeněk Konopásek (vedoucí národního týmu); Tereza Stöckelová, Tereza Vajdová, Lenka Zamykalová; v letech 2001-2 též Zuzana Kusá

|«- «  1 2 3  » 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

21. 3. 2019 -

Jaroslav Dušek: Čtyři dohody (Karlovy Vary)

Divadelní představení

22. 3. 2019 -

Jaroslav Dušek: Pátá dohoda (Karlovy Vary)

Divadelní představení

4. 4. 2019 -

Jaroslav Dušek: Čtyři dohody (Děčín)

Divadelní představení

Více viz Kalendář...

Poslední publikace/nahrávky

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23

Původní odborný článek

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi. Praha: ÚSTR/NLN. Str. 81-101

kapitola v knize

KONOPÁSEK, Z. (2017): Rozpaky nad inovacemi: ATLAS.ti, verze osmá. Biograf, 65-66: 103-115

Recenze
Více viz Díla...

Poslední záznamy z blogu:

10. 3. 2019 -

Orgue Agnes

Sonic Protest Festival 2017

[celý text]
9. 3. 2019 -

Frisk

Klub Ferenc Futurista, Černošice, 8. 3. 2019

[celý text]
22. 11. 2018 -

S FFF & HD v Urxu

Cafe Urx v Karlíně, 14. 11. 2018

[celý text]
29. 10. 2018 -

Profesoři

"Indiscipline" by King Crimson filmed in Mexico City on 14th July 2017

[celý text]
21. 10. 2018 -

Kittchen & Aid Kid

Klub Ferenc Futurista, Černošice, 19. 10. 2018

[celý text]
15. 10. 2018 -

Jako před lety: JJ v plné síle

Joe Jackson, "Fabulously Absolute" z nové desky Fool, která má vyjít v lednu

[celý text]
2. 1. 2018 -

PF 2018

Děkuju za návštěvy tady a přeju do nového roku vše dobré!

[celý text]
23. 12. 2017 -

Noční pták na sklonku roku

Nějaké fotky a nahrávky z podzimu 2017.

[celý text]
3. 11. 2017 -

Bozi rokenrolu

Led Zeppelin - January 9th, 1970 (Jimmy Page's Birthday)

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©