Sociologické a hudební projekty

Výzkumné a odborné projekty, kapely, hudební spolupráce.
|«- «  1 2 3  » 
1991-1993 / 2002-2008 ::::

Kvartet Dr. Konopného

Hlučná improvizační kapela: Radomil Uhlíř - hlas; René Pařez (do r. 2005)/Joe Karafiát (od r. 2005) - kytary; Zdeněk Konopásek - bicí, trubka; Jan Štolba (od r. 2006) - saxofon a mnozí další.

V Kvartetu jsem působil v letech 1991-93 a pak 2002-2008. Tato "legenda českého popu", jak Kvartet rád nazýval Uhlíř, herec, básník, výtvarník, cestovatel a zpěvák, se podle mne zrodila samopohybem z pozdní Dvouleté fámy (pamatuji vernisáže začátkem 90. let, na kterých jsme hráli v sestavě někdejší Dvouleté fámy, tedy Uhlíř, Vik, Konopásek, ale už pod názvem Kvartet Dr. Konopného). Sestavu jsem tehdy brzo opustil a vrátil se do Kvartetu až v roce 2002. Kvartetem prošlo za ty roky velké množství hráčů, např. Vratislav Kydlíček (bicí), Lumír Gajda (kytara), René Pařez (kytara) nebo Zdeněk Hmyzák Novák (trubka). V období, které jsem si nejvíce užil, jsme Uhlíře zezadu popoháněli s Joem Karafiátem, Janem Štolbou a Oto Sukovským (baskytara, od r. 2007). V roce 2006 vyšlo Kvartetu dvoj-CD Skrývám se, ale nikdo mne nehledá (Guerilla Records). Zjara 2008 jsem se těžce nepohodl s Radomilem Uhlířem a z Kvartetu jsem odešel.

2005-2007 ::::

Science and governance

Práce v expertní skupině Evropské komise

Expertní skupina k tématu "Věda a vládnutí" byla svolána aby se zabývala těmito úkoly: (1) Analyzovat nesnáze, které se objevují v současných vztazích mezi vědou, občanskou společností a politickou praxí. (2) Analyzovat silné a slabé stránky současných řešení těchto nesnází. (3) Navrhnout přiměřené konceptuální přístupy, které by rámovaly interakce mezi vědou, společností a politikou. (4) Zformulovat doporučení pro účinnější politiku vědy. Pracovní skupinu vedli Brian Wynne a Ulrike Felt a mezi členy patřili například Michel Callon, Sheila Jasanoff, Pierre-Benoit Joly, Stefan May, Arie Rip či Andy Stirling. Výstupem více jak dvouleté práce byla zpráva FELT, U. / WYNNE, B. (2007): Science and governance: Taking European knowledge society seriously. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 95 s.

2006-2007 ::::

Spirituální a náboženské zážitky v psychiatrii: Konstrukce mentální patologie

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou AV čR; Jan Paleček - hlavní řešitel, Zdeněk Konopásek - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme se zabývali výzkumem toho, jak psychiatrie zachází s (kvazi)spirituálními a (kvazi)náboženskými zážitky (jako třeba "slyšení hlasů", vidění svatých apod.). Na základě rozhovorů a etnografického pozorování v psychiatrických prostředích jsme analyzovali individuální trajektorie nemoci, kontakty pacientů s psychiatrickými profesionály a materiální uspořádání péče. Zajímalo nás, jak jsou religiozita a dušení nemoc společně a prakticky "dělány" prostředky soudobé psychiatrie; jak jsou spirituální a náboženské zážitky překládány do jazyka psychiatrie a jaké jsou medicínské, sociální a politické souvislosti techto procesů. Těmito rozbory bychom chtěli přispět ke kultivaci současných a budoucích forem psychiatrické praxe.

2006-2007 ::::

Expertíza a politika životního prostředí: případ Natury 2000

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou čR (403/06/0436); Zdeněk Konopásek - hlavní řešitel, Jan Paleček - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme studovali přípravu a uskutečòování evropského projektu na ochranu životního prostředí Natura 2000. Zaměřovali se přitom na komplexní a nejednoznačné vztahy mezi expertízou a demokratickým rozhodováním. Na základě analýzy rozhovorů, dokumentů a mediálních pramenů jsme studovali, jak jednotliví aktéři průběžně "překládají" otázku plánovaných chráněných území do řeči odborné argumentace a nebo naopak do polohy politického problému. Co tyto překlady znamenají pro samotný projekt? Tímto výzkumem jsme chtěli přispět k lepšímu pochopení expertní a politické kultury v české republice (a to ve vztahu k soudobým celoevropským trendům).

2005 ::::

Divadlo Archa 2005

Aplikovaný sociologický výzkum na objednávku Divadla Archa (http://www.archatheatre.cz); Zdeněk Konopásek - hlavní výzkumník, koordinátor; Majda Rajčanová - výzkumná spolupracovnice.

Výzkum byl zaměřen na to, jak Archu vnímá veřejnost, jaké je publikum divadla a jaká jsou citlivá místa současné dramaturgie. Neveřejná závěrečná zpráva byla odevzdána řediteli Divadla Archa v říjnu 2005.

1998-2005 ::::

Virtuální institut, o.p.s. - internetové centrum pro sociální studia

Nezisková organizace podporující využívání internetu při výuce, výzkumu a publikování v oblasti sociálních věd.

Nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), kterou založil a které všelijak pomáhal Josef Alan. Byl jsem členem správní rady a podílel jsem se i na jednotlivých projektech. Virtuální institut byl několik let vydavatelem odborného časopisu Biograf (jehož jsem byl editorem), koordinoval a připravoval nabídku experimentálních online kursů pro české a slovenské vysoké školy (některé jsem vedl), pořádal různé kurzy a školení, zaštiťoval některé výzkumy, založil a provozoval archiv kvalitativních dat Medard (nyní ve správě Sociologického ústavu AV čR). Virtuální institut zanikl, protože už na něj nebylo dost sil.

2002-2005 ::::

Zátory

Bigbítová kapela: Vladimír Línek - zpěv, klávesy (kapelník); Tomáš Vodňanský - kytara; Jiří Jelínek - saxofon; Jarda Kašpar - basa; Zdeněk Konopásek - bubny.

K zárodku kapely jsem se připojil v roce 2002. Zátory hrály pěkné písně básníka a kapelníka Vladimíra Línka, velkého obdivovatele Oldřicha Janoty, ale také natolik odlišných muzikantů jako je třeba Tom Waits nebo Jon Anderson z Yes. V průběhu let jsme odehráli několik koncertů (samostatně i na festivalech) a nahráli dvě domácí CD-R. V roce 2005 odejel Tomáš Vodňanský na rok pryč a my přestali hrát. Kvartet Dr. Konopného, kde jsem si upouštěl páru, začal tou dobou chystat nahrávání desky.

2001-2004 ::::

Rozbor postupů veřejné vykazatelnosti v současných evropských společnostech

Mezinárodní výzkumný projekt podpořený v rámci 5. rámcového programu Evroposké komise.

Tento výzkum se zaměřil na to, co to vlastně obnáší "skládat účty" veřejnosti ve věku všudypřítomných vědeckých expertíz a rozsáhlých sociotechnických systémů. Jak je možné legitimní a účinné politické rozhodování v případech jako geneticky modifikované potraviny, spory o regionální dopravní politiku nebo místní odpadové hospodářství. Národní týmy z Anglie, Dánska, Lotyšska, Německa, Portugalska, Francie a české republiky uskutečnily po třech případových studiích, které měly přispět k porozumění nejednoznačným souvislostem "veřejné vykazatelnosti" v dnešní době, a to v místním kontextu i v kontextu sjednocující se Evropy. Projekt vedl Simon Joss z Centra pro výzkum demokracie na Westminster University v Londýně. českou účast institucionálně zaštítilo Centrum pro teoretická studia při AV čR / UK - národní tým pracoval ve složení: Zdeněk Konopásek (vedoucí národního týmu); Tereza Stöckelová, Tereza Vajdová, Lenka Zamykalová; v letech 2001-2 též Zuzana Kusá

1998-2000 ::::

Jak se stal socialismus reálným? Actor-network teorie státního socialismu

Individuální výzkumný projekt prováděný s podporou Open Society Fund, Research Support Scheme (123/1998).

V tomto sociologickém výzkumu jsem se zabýval sociálními zdroji trvanlivosti komunistického režimu v československu. Výzkum byl založen na kombinování biografického přístupu s tzv. actor-network theory (teorií sítí-aktérů), tedy s přístupem, který byl původně vyvinut na poli soudobé sociologie vědy a technologií (viz Michel Callon, Bruno Latour, John Law a další). Inspirován teorií sítí-aktérů, chtěl jsem s komunismem a s komunistickou mocí zacházet stejně, jako zacházejí někteří sociologové s vědou a pravdou. Nešlo mi o to, abych poukazy na moc komunistů vysvětloval poměry za reálného socialismu; naopak, studiem poměrů za reálného socialismu jsem se pokoušel vysvětlovat moc komunistů. Na rozdíl od Iva Možného jsem se vlastně neptal "Proč tak snadno?", ale spíš: "Proč tak pozdě?"

1997-2000 / 2009 ::::

Duo Profesores

Kapela hrající v letech 1997-2000 ve složení: Pjér Lašéz - zpěv, texty, baskytara; Zdeněk Konopásek - bubny; Tomáš Havlík (Mr. Giss) - klávesy (od 1999?); Petr Mareš (Berous) - kytara (také od 1999?).

Kapela, která narodila tak, že jsme s Pjérem Lašézem začali zkoušet ve dvojici, po mnoha dlouhých letech, kdy jsme se vídali jen sporadicky - Pjér psal některé texty pro první sestavu Dvouleté fámy a po jeho návratu z vojny v roce 1984 jsme zvažovali společné hraní. Postupně se připojovali další hráči, takže závěrečnou nahrávku pořízovala kapela pod názvem Duo Profesores, Mr. Giss, and one guitar, please. Žádná vystoupení, jen nahrávka a účinkování v ulítlém televizním seriálu Jaroslava Duška Dokoláč (snad 2000).

|«- «  1 2 3  » 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

28. 1. 2019 -

Ivo Čermák, Zdeněk Konopásek, Hedvika Novotná & Klára Šeďová: Rozprava o kvalitativní metodologii

Příspěvek pro konferenci QAK, České Budějovice, 28-29. ledna 2019

Více viz Kalendář...

Poslední publikace/nahrávky

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23

Původní odborný článek

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi. Praha: ÚSTR/NLN. Str. 81-101

kapitola v knize

KONOPÁSEK, Z. (2017): Rozpaky nad inovacemi: ATLAS.ti, verze osmá. Biograf, 65-66: 103-115

Recenze
Více viz Díla...

Poslední záznamy z blogu:

22. 11. 2018 -

S FFF & HD v Urxu

Cafe Urx v Karlíně, 14. 11. 2018

[celý text]
29. 10. 2018 -

Profesoři

"Indiscipline" by King Crimson filmed in Mexico City on 14th July 2017

[celý text]
21. 10. 2018 -

Kittchen & Aid Kid

Klub Ferenc Futurista, Černošice, 19. 10. 2018

[celý text]
15. 10. 2018 -

Jako před lety: JJ v plné síle

Joe Jackson, "Fabulously Absolute" z nové desky Fool, která má vyjít v lednu

[celý text]
2. 1. 2018 -

PF 2018

Děkuju za návštěvy tady a přeju do nového roku vše dobré!

[celý text]
23. 12. 2017 -

Noční pták na sklonku roku

Nějaké fotky a nahrávky z podzimu 2017.

[celý text]
3. 11. 2017 -

Bozi rokenrolu

Led Zeppelin - January 9th, 1970 (Jimmy Page's Birthday)

[celý text]
28. 9. 2017 -

Obrázky ze zářijového Alsaska a Burgundska

Po delší době opět nějaké fotky - před pár dny jsme se vrátili z cest po Alsasku a Burgundsku a připravil jsem malý výběr obrázků zde a zde.

[celý text]
31. 8. 2017 -

Zízítop

I thank you, otevírací píseň památného koncertu

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©