Conferences, workshops, lectures

|«- … «  4 5 6 7 8 9 
19. 11. 1990 ::::

Zdeněk Konopásek: Criteria of situations indicating social incomes: Standard of society or standard of individual life course?

Speech at the international conference "Social security, its development and perspectives", Praha, November 19-22, 1990

|«- … «  4 5 6 7 8 9 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Latest publications/recordings

KONOPÁSEK, Z. (????): Antropocén: Více než jeden, méně než dva [Anthropocene: More than one, less than many]. In: P. Pokorný & D. Storch, eds: Antropocén. (edited book in preparation)

book chapter

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23

Scientific paper

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci [Discussion on interdisciplinary approaches toward normalization]. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi [Forms of Czech-Slovak normalization: History debated]. Praha: ÚSTR/NLN. Pp. 81-101

book chapter
See Publications for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©