Sociological publications

|«- … «  4 5 6 7 8 9 

KONOPÁSEK, Z. (1992): Institutionalizing welfare: Two ways to universality. Praha: ÚSPV FSV UK. 37 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. / KONOPÁSKOVÁ, H. (1992): Minimum standards in social work: Education, qualification, employment. An introductory paper for the international meeting, Praha-Zlenice, November 1992 (manuscript)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Zavaleni transformací: Poznámka ke sjezdu českých sociologů [Pushed down by the transformation: Comments on the meeting of Czech sociologists]. Sociologické aktuality, 3 (10)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Welfare state v Evropě 90. let a československá "sociální reforma" [Welfare state in Europe in the 1990s and the "social reform" in Czechoslovakia]. Zpráva. Praha: VÚPSV. 32 p.

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Negativní daň versus záchranná sociální síť [Negative tax and the social safety net]. Přítomnost, 2 (6): 6-7

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Trendy sociální politiky: Od populační politiky - a jiných formálně příbuzných politik - k politice “rodinné” [Current trends in social policy: From the population policy to a family policy]. Sociologický časopis, 27 (2): 144-157

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Rodina a výzkum sociální struktury [Family and research on the social structure]. In: J. Alan & P. Machonin and others: Jak se rodí sociologický výzkum: K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. Praha: Universita Karlova. pp. 166-171

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Chudoba a sociální příjmy [Poverty and social security benefits]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 80 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Criteria of situations indicating social incomes: Standard of society or standard of individual life course? In: Social security, its development and perspectives, Prague, November 19-22, 1990 - Proceedings. Praha: UK. pp. 149-161

::::

KONOPÁSEK, Z. (1990): Od paternalismu k participaci [From paternalism to participation]. In: Dítě a stát. Praha: VÚSRP. Pp. 48-62

::::

 

KONOPÁSEK, Z. / TUTTEROVÁ, J. (1990): Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy [Social policy, social assistance, and social incomes]. Praha: VÚSRP. 163 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1990): Dávka "S" ? [The best solution for single-parent families?]  Tvorba (40): 14

::::

KONOPÁSEK, Z. (1990): Negativní důsledky budeme plně kompenzovat [All the negative social consequences will be compensated... really?]. Tvorba (28): 3

::::

HAVRDOVÁ, Z. / KONOPÁSEK, Z. (1989): Náměty ke snižování psychosociálního ohrožení zdravého vývoje dětí [How to reduce psycho-social risks for healthy development of children]. Sociální politika, 15 (6): 3-8

::::

KONOPÁSEK, Z. (1987): Motivy postižení v poválečném světovém románu: motivy postižení a předstírání v dílech K. Abeho, M. Frische a G. Grasse [Writing on Handicaps in Post-War Novels: Handicap and Its Simulation in the Work of Kóbó Abe, Max Frisch and Günter Grass. Diploma Thesis]. Praha: Karlova universita

::::
|«- … «  4 5 6 7 8 9 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©