Sociological publications

|«- … «  3 4 5 6 7 8 9  » 

KONOPÁSEK, Z. (1994): Auto/biografie a sociologie: Druhá verze [Auto/biography and sociology: The second version]. Praha: ISS FSV UK. 90 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1994): The auto/biographical I (by Liz Stanley). Biograf Bulletin, (2): 27-31

::::

Review of: STANLEY, L. (1992): The auto/biographical I: The theory and practice of feminist auto/biography. Manchester: Manchester University Press

KONOPÁSEK, Z. (1994): Chudoba, transformace a sociologické výzvy: Poznámky k textu Iva Možného [Poverty, transformation and challenges for sociology: Some notes on the text by Ivo Možný]. S-Obzor, 3 (3): 32-46

::::

Reply to: MOŽNÝ, I. (1994) : Institucionalizace chudoby v čechách: výzva sociální transformaci [Institutionalization of powerty in the Czech republic: A challenge for social transformation]. S-Obzor, 3 (3): 22-31

KONOPÁSEK, Z. (1993): Další tvář meta-sociologie, aneb k sociologickým konstrukcím reality [Another face of meta-sociology, or: towards sociological constructions of reality]. Sociológia, 25 (6): 615-621

::::

A review of ATKINSON, P. (1990): The ethnographic imagination: Textual constructions of reality. London: Routledge

KONOPÁSEK, Z. (1993): Dětství jako sociální jev (Zpráva ze služební cesty I.) [Childhood as a social phenomenon (A travel report I.)]. S-Obzor, 2 (2): 58-62

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Sociální zabezpečení (Zpráva ze služební cesty II.) [On social security (A travel report II.)]. S-Obzor, 2 (2): 63-69

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Evropská konference “From European societies to European society: The national welfare states and European integration”, St. Martin, Německo 1992 (Zpráva ze služební cesty III) [The European conference "From European societies to European society: The national welfare states and European integration", St. Martin, Germany 1992 - A travel report III.]. S-Obzor, 2 (3): 64-75

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): O institucích a lidech: Poetika welfare state [On institutions and people: A welfare state poetics]. Praha: ÚSPV FSV UK. 95 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): The "Ourselves’ selves" project. Auto/Biography, 2 (2): 74-93

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Sociologie babičkou: několik poznámek k SAMISEBE [Grandma Sociology: Some thoughts on the SAMISEBE project]. Sociologické aktuality, 6: 4-6

::::

KONOPÁSEK, Z. / STEHLÍKOVÁ, E. (1993): Chcete po mně něco nepředstavitelného: Od osobní zkušenosti k sociologickým textům (poznámky z autobiografického semináře pro studenty sociologie) [You ask me to do something hardly imaginable: From the personal experience to sociological texts (notes on an autobiographical course in sociology)]. Sociológia, 25 (6): 527-546

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): O dvojí univerzalitě institucí welfare state [The double universalism of welfare state institutions]. Sociologický časopis, 29 (2): 203-224

::::

This paper is an attempt in theorizing the welfare state institutional regimes. It is argued that, e.g., the social security schemes are concievable as more or less convincing institutional representations of reality; they can be read as a sort of "texts". Now, as a consequence of coming a "chaotic" post-modern era, bringing about a simultaneous growth of mass character and individualization of social life, the "realism", or "cogency" of these representations are challenged. The way to an institutional universalism has become complicated. Social security claims based on the status of "citizen" on one hand and on the status of "employee" on the other hand need to be reconciled in some way. Two fundamental ways of mixing these two statuses and related technologies - i.e. two ways of keeping the universal character of basic social security schemes - are discussed.

KONOPÁSEK, Z. et al. (1992): Universální dávkový systém rodinné politiky: Dávky bezprostředně vázané na dětství a rodičovství [Universalistic social security benefits as part of a family policy: Benefits related to childhood and parenthood]. Praha: VÚPSV. 132 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1992): From reform to rescue: Social policy in Czechoslovakia in 1990 - programs, scripts and documents. In: B. Greve, ed.: Social policy in Europe: Latest evolution and perspectives for the future. Copenhagen: DNISR. Pp. 137-152

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1992): Escape from state socialism: Which way? In: B. Deacon, ed.: Social policy, social justice and citizenship in Eastern Europe. Aldershot: Avebury. Pp. 246-264

::::

 

|«- … «  3 4 5 6 7 8 9  » 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©