Sociological publications: other types

|«- «  1 2 3 

KONOPÁSEK, Z. (1993): O institucích a lidech: Poetika welfare state [On institutions and people: A welfare state poetics]. Praha: ÚSPV FSV UK. 95 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1993): Sociologie babičkou: několik poznámek k SAMISEBE [Grandma Sociology: Some thoughts on the SAMISEBE project]. Sociologické aktuality, 6: 4-6

::::

KONOPÁSEK, Z. et al. (1992): Universální dávkový systém rodinné politiky: Dávky bezprostředně vázané na dětství a rodičovství [Universalistic social security benefits as part of a family policy: Benefits related to childhood and parenthood]. Praha: VÚPSV. 132 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1992): Institutionalizing welfare: Two ways to universality. Praha: ÚSPV FSV UK. 37 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. / KONOPÁSKOVÁ, H. (1992): Minimum standards in social work: Education, qualification, employment. An introductory paper for the international meeting, Praha-Zlenice, November 1992 (manuscript)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Zavaleni transformací: Poznámka ke sjezdu českých sociologů [Pushed down by the transformation: Comments on the meeting of Czech sociologists]. Sociologické aktuality, 3 (10)

::::

KONOPÁSEK, Z. (1992): Welfare state v Evropě 90. let a československá "sociální reforma" [Welfare state in Europe in the 1990s and the "social reform" in Czechoslovakia]. Zpráva. Praha: VÚPSV. 32 p.

::::

KONOPÁSEK, Z. (1991): Chudoba a sociální příjmy [Poverty and social security benefits]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 80 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1991): Criteria of situations indicating social incomes: Standard of society or standard of individual life course? In: Social security, its development and perspectives, Prague, November 19-22, 1990 - Proceedings. Praha: UK. pp. 149-161

::::

KONOPÁSEK, Z. / TUTTEROVÁ, J. (1990): Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy [Social policy, social assistance, and social incomes]. Praha: VÚSRP. 163 p.

::::

 

KONOPÁSEK, Z. (1987): Motivy postižení v poválečném světovém románu: motivy postižení a předstírání v dílech K. Abeho, M. Frische a G. Grasse [Writing on Handicaps in Post-War Novels: Handicap and Its Simulation in the Work of Kóbó Abe, Max Frisch and Günter Grass. Diploma Thesis]. Praha: Karlova universita

::::
|«- «  1 2 3 

Random picture

See Photogallery for more...

Closest events/performances

Nothing planed now...
See Events for more...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©