Tento text tu byl 28.10. 1998 (update 5.6.2000) zveřejněn jako součást stránek Konopasovy Home Page (http://zdenek.konopasek.net/texty/otev_min.htm).

Otevřená minulost:
autobiografická sociologie státního socialismu

Zdeněk Konopásek
editor

Anglické texty do češtiny přeložila Kateřina Vernerová,
odborná revize překladu Zdeněk Konopásek

Praha: Karolinum (1999)

Anotace:

V roce 1991 začalo několik českých sociologů psát - pro sebe navzájem - autobiografické texty. Životopisná vypravování sepisovali tito badatelé postupně, "na pokračování", podle dohodnutých pravidel a na předem dohodnutá témata. Jejich cílem nebylo vytvořit panoramatické popisy intelektuálních kariér či ucelené memoáry. Šlo jim pouze o to, aby sami sebe zásobili nějakými netriviálními sociologickými daty o pozoruhodném fenoménu, který se již tehdy pomalu a nenápadně začal vytrácet z pohledu a propadat do kolektivního zapomnění: zásobili se tak "daty" o státním socialismu - o jeho koncích i začátcích, o mnoha podobách, které na sebe v průběhu desetiletí vzal, o jeho obyčejnostech a polozapomenutých samozřejmostech, ba dokonce i o tom, co bylo na životě za socialismu normálního. Tito sociologové nazývali svůj společný projekt SAMISEBE a věnovali se mu několik let. Kniha Otevřená minulost je plodem práce na tomto projektu.

Ke čtenáři se tak dostává práce, která je neobvyklá hned ve dvou ohledech. Za prvé, kniha přichází s ne-disidentským pohledem na problém socialismu a socialistické minulosti. Díky (auto)biografické perspektivě tu - a to i na analytické rovině - převládá zájem o "normální život v nenormálních poměrech": Jakou roli hrála komunistická strana a členství v KSČ v každodenním rodinném životě a ve výchově dětí? Jaké strategie a taktiky se uplatňovaly v rodinném hospodaření, například při řešení otázky "kde budeme bydlet"? Jakými biografickými rekonstrukcemi minulosti lidé zvládali přelomové obdbobí let 1989 a 1990? Tato perspektiva je pointována úvahami o vztahu mezi socialismem a post/modernitou a o úloze socialistické minulosti v rétorice a architektuře výzkumů tzv. transformačního období... Za druhé, analytické studie jsou založeny na metodologických základech tzv. biografického a reflexivního výzkumu. Těmto metodologickým základům, dosud nepříliš diskutovaným v české sociologické literatuře, je v knize věnováno několik kapitol, a to i z pera zahraničních autorů.

Kniha je rozčleněna do tří hlavních částí. První část tvoří pět kapitol o biografickém a/nebo reflexivním výzkumu od autorů z Velké Británie, Finska a Spojených států. Jde o příspěvky, se kterými jejich autoři vystoupili na speciálním semináři o projektu SAMISEBE v prosinci roku 1992. Druhá část obsahuje analytické, metodologické a teoretické texty některých členů týmu SAMISEBE. Třetí část je sestavena z ukázek původních životopisných vyprávění ("dat") - jde o vybrané, sestříhané a zvláštním způsobem propojené autobiografické texty všech členů výzkumné skupiny.

 

Obsah knihy:

SAMISEBE: Pootevírání minulosti (Zdeněk Konopásek)

PROLOG
1. Co je SAMISEBE?
(Zdeněk Konopásek)

ČÁST PRVNÍ: KONTEXTY
Úvod k pěti kapitolám o autobiografiích (Zdeněk Konopásek)
2. Úloha výzkumníkovy biografie v biografickém výzkumu (Bill Jordan)
3. Vyprávění životních příběhů a etnometodologie (Ilkka Arminen)
4. Politika zapomínání: rekonstrukce minulosti v přechodu k postkomunismu (Molly Andrews)
5. Psaní autobiografie a sociální změna (Gabriella Ricciardi)
6. Patriarchové a jejich odkazy: zobrazení starých lidí v autobiografiích (John Raphael Staude)

ČÁST DRUHÁ: TEXTY
Úvod k pracem projektu SAMISEBE (Bill Jordan)
7. Moje SAMISEBE: velmi osobní epistemologie projektu (Miroslav Disman)
8. Rodinné vztahy a členství v KSČ (Josef Alan)
9. Co vyprávějí naše byty (Olga Šmídová)
10. Ďábelský koktejl sametové revoluce: přerod společnosti v biografickém vyprávění sociologů (Jiří Kabele)
11. Sociologie babičkou (po dvou letech) (Zdeněk Konopásek)

ČÁST TŘETÍ: DOKUMENTY
Úvod k biografickým úryvkům SAMISEBE (Miroslav Disman, Zdeněk Konopásek)
Josef (Biografie a autobiografie, Biografie - druhé patro, Co pro mne znamenala KSČ, Jak jsme vznikli, Majetek či majetky) »»» Miroslav (Biografie - první a druhé patro) »»» Karel (Biografie - druhé patro) »»» Jiří (Biografie - první a druhé patro, Poslední tři léta) »»» Jaroslav (Příběhy sociální nespravedlnosti, Hovory otce s dcerou o socialismu) »»» Zdeněk (Poslední tři roky, Co pro mne znamenala a znamená KSČ, Biografie - druhé patro) »»» Eva (Setkání první - s Židy, Biografie - první patro, KSČ, Ranní časoprostory) »»» Olga (Co pro mne znamenala komunistická strana, Má - všelijaká - jitra)

EPILOG
12. Reflexivní autobiografie: interpretací post/komunistického Východu k porozumění post/modernímu  Západu
(Zdeněk Konopásek)